Opinnäytteitä hankkeen teemoista

Kansatieteen Aurajoki-aiheiset opinnäytteet

  • Nummi, Eeva: Aurajoen alajuoksu muutosten virrassa. Teollisuuden ja asumisen tarkastelua välillä Martinsilta  – Aurajokisuu. Pro gradu -tutkielma 2008.
  • Nyyssönen, Jukka: Vesimaisema elettynä ja kerrottuna – etnologinen tutkimus Aurajokimuistoista. Pro gradu -tutkielma 2009.

Opinnäytteet ovat luettavissa Turun yliopiston Kultut-arkistossa.

Kommentit on suljettu.