Naisten kaupunki

”Kerrottu ja koettu Turku” avaa Turusta aivan uudenlaisen kuvan tarkastelemalla kaupunkia naisten kokemusten ja kertomusten kautta. Naisten kaupunki -osahankkeessa tutkitaan sitä, mitä kaupungista paljastuu jokapäiväisen elämän perspektiivistä. Naiset ovat hallinneet arkea, huolehtineet kotitalouksista ja työskennelleet Aurajoen rantojen tuotantolaitoksissa. Naisten kaupunkia kantaa ajatus siitä, kuinka jokaisen kaupunkilaisen kokemukset ja muistot ovat tärkeitä ja tallentamisen arvoisia. Muistoista rakentuu monikerroksinen ja moniääninen naisten Turku.

Kasvatusopin luennolla Phoenixissa vuoden 1937 kesäyliopistossa. Kuva Turun yliopiston arkisto.

Naisten kaupunkia jäljitetään muistin avulla kaikkiin aisteihin ulottuvasti. Muistitiedon keruu alkaa hankkeessa vuoden 2010 syksyllä naisten historiaan keskittyvillä muistelutyöpajoilla, joita vetävät Turun yliopiston historian ja kansatieteen opiskelijat. Muistelutyöpajoihin ovat tervetulleita kaikki Turussa joskus asuneet naiset iästä riippumatta. Lisäksi joulukuussa 2010 julkistetaan Naisten kaupunki – turkulaisten naisten historiaa -teos, joka liittää turkulaiset naiset osaksi suomalaisten naisten historiallisia käännekohtia ja valottaa yleistajuisesti historiantutkimuksen uusia tuloksia. Teoksen kustantaa Turun Historiallinen Yhdistys ry.

Vuonna 2011 järjestetään Naisten kaupunki -teemaan liittyviä tapahtumia ja näyttelyitä muistelutyöpajojen kautta nostetuilla paikoilla. Muun muassa naisten tehdastyö, hoitotyö, tyttöjen historia ja naisten suhde oppineisuuteen tulevat esiin, kun kaupunkilaisten muistoja ja historiantutkimusta työstetään näyttelyiksi, muistelutapahtumiksi ja kulttuurikävelyiksi.

Kommentit on suljettu.