Info

Kerrottu ja koettu Turku rakentuu Aurajoen kulttuuriympäristö ja Naisten kaupunki -teemoille. Aurajoen ympäristön arkipäivän kokemuksista kerätään tietoa muistitietohaastatteluilla ja naisten historiaan pureudutaan muistelutyöpajojen ja opintopiirien kautta.

Mukana toiminnassa on sekä opettajia, tutkijoita ja opiskelijoita että kaupunkilaisia. Tutkimuksen kohteina ovat jokiranta, sen torit, tehtaat, koulut, sairaalat, ravintolat ja joutomaat. Työpajoissa ja kenttäkursseilla kartoitetaan kaupungin kokemisen maailmaa niin tekstien ja valokuvien kuin omaehtoisen muistelunkin kautta.

Vuonna 2011 järjestetään erilaisia tapahtumia ja näyttelyitä. Naisten historiaan liittyen organisoidaan muistelutapahtumia työpajojen esiin nostamilla paikoilla. Muistitietoa ja sen merkityksiä tuovat esiin niin tutkijat ja opiskelijat kuin kaupunkilaiset itsekin. Naisten historiaan liittyvät myös kulttuurikävelyt, joita on suunniteltu tehtävän työläisnaisten, yrittäjänaisten ja kulttuurinaisten kaupungista. Hankkeen puitteissa järjestetään myös Studia generalia -luentosarja.

Hankkeeseen liittyy lisäksi uutta tutkimusta turkulaisten naisten historiasta. Naisten kaupunki – turkulaisten naisten historiaa -kirja on laajalle yleisölle tarkoitettu julkaisu.

Aurajoen rantaa kiertää myös muistihuone, johon kerätään erilaista jokirannan kokemiseen ja aistimiseen liittyvää muistitietoa. Huone pysähtyy eri paikoissa jokivartta. Se kutsuu vieraakseen kaikkia turkulaisia ja Turussa vierailevia.

Kerrottu ja koettu Turku jää elämään virtuaalisena ja kerätyt muistitietoaineistot ovat sekä tutkijoiden että kaupunkilaisten käytössä. Lisäksi tutkimustyön hedelmiä kerätään useiden vuosien ajan opinnäytetöinä ja tutkijoiden artikkeleina.

Kerrottu ja koettu Turku -tutkimuksesta vastaa Turun yliopiston historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos.

Hankkeen tieteellinen työryhmä:

dosentti Pertti Grönholm (yleinen historia), koordinaattori FM Maija Mäki, professori Helena Ruotsala (kansatiede), FM Salla Tenkanen (kansatiede), FT Suvianna Seppälä (Suomen historia), FT Kirsi Tuohela (kulttuurihistoria) ja lehtori Timo J. Virtanen (kansatiede)

Vastuuhenkilöt:

  • hankkeen johtaja, professori Helena Ruotsala, p. (02) 333 5255, helena.ruotsala(at)utu.fi
  • hankkeen koordinaattori, FM Maija Mäki, p. (02) 333 6479, maija.j.maki(at)utu.fi

Hankkeen harjoittelijat:

  • Miia Raivikko, Naisten kaupunki -osahanke, p. (02)333 6341, meraiv(at)utu.fi
  • Anne Simola, Aurajoen kulttuuriympäristö -osahanke, p. (02)333 6341, anmasi(at)utu.fi

Kommentit on suljettu.