Aurajoen kulttuuriympäristö

”Kerrottu ja koettu Turku” sisältää Aurajokeen keskittyvän työmaan. Kyseessä on erityisesti muistitiedon keruuseen ja esittelyyn perustuva osahanke, joka toimii koko Aurajoen alueella. Hankkeella on taustoja mm. Turun yliopiston kansatieteen oppiaineen ja Aurajokisäätiön yhteistyössä, mutta nyt toiminta laajenee historian opiskelijoihin, muiden 2011 hankkeiden kanssa tehtävään yhteistyöhön sekä esimerkiksi Poriin (Maisemantutkimuksen oppiaine ja Kokemäenjoki-projektit). Myös Aurajoen yläjuoksun kunnat ovat mukana toiminnassa.

Joki-hankkeen tarkoituksena on erityisesti tuoda esiin jokeen liittyvää kokemuskerrontaa. Työvälineiksi on valittu opiskelijoiden kenttätyökurssit, yhteistyökumppaneiden kanssa toteutettavat workshopit, seminaarit ja jokitilaa kiertävä ”Muistihuone”. Toimintomme sijoittuvat kaupunki- ja jokitilaan erilaisten alueellisten tapahtumien, kuten kaupunginosaviikkojen ja messujen, lomaan. Samalla tapahtumapaikat tuovat esiin tiettyjen jokipaikkojen juuria. Eräänä keskeisenä välineenä toimivat hankkeemme verkkosivut. Täältä löytyy esimerkiksi jokiteemainen kysely ja tätä kautta pystyt osallistumaan Muistihuoneen sijoittumispaikoista käytävään keskusteluun.

Aurajoki on kokoelma yksilöllisiä muistipaikkoja ja kokemuksia. Joissakin paikoin kokemukset tiivistyvät yleisemmäksi tiedoksi. Paikallinen ja turistinen näkökulma saattavat erota toisistaan, mutta Aurajoen identiteetti ja imago ovat keskeinen osa turkulaista ja Varsinais-suomalaista identiteettiä. Savisena ja harmaanakin joki tunnetaan lohijokena ja ystävällisenä kulttuurijokena. Esihistoriallisten muistomerkkien, jokivarren savupiipputeollisuuden, myllyjen ja kalaportaiden kautta muodostuu näkymä ihmisen ja joen suhteeseen.

Vaikka joen aluskanta, museot, tapahtumat, rantojen rakennukset ja kahvilat muodostavat näkyvän ”Kulttuuripääkaupunkijoen”, ovat myös arkiset käyttökokemukset tärkeitä. Talvinen jäännosto tai napakelkat joella, rapureissut ja onkimatkat, ruuhet ja lautat sekä monet muut askareet tuottavat entistä rikkaampaa kokonaiskuvaa rakkaasta joestamme.

Kommentit on suljettu.