utskrift av sidan

tidpunktplatskonferensspråkallmän informationkonferensens formregistreringkonferensavgiftextra programinkvarteringat resa till Åbokarta

PRAKTISK INFORMATION

Tidpunkt:
12-14 augusti 2005, Åbo, Finland

Plats:
Åbo Universitet (http://www.utu.fi/english/)
Åbo Akademi (http://www.abo.fi/aa/)

Konferensspråk
Svenska, norska, danska eller engelska.

Allmän information
Det nordiska kvinnohistorikermötet är ett etablerat forum för kvinno- och köns/genushistorisk forskning. Det första mötet hölls år 1983 och konferensen arrangeras vart tredje år. Det åttonde mötet kommer att hållas i Åbo år 2005. Temat för mötet är "Kön och kunskap" och behandlar teoretiska och metodologiska frågor. Huvudsessionerna diskuterar sambandet mellan feministisk teori, historieuppfattning och kvinnohistoria samt postkolonialism och nordisk kvinnohistoria. Konferenskommittén har efterlyst paper om teoretiska och metodologiska frågor kring kön, historieskrivning och kunskap.

Konferensens form:

Under konferensen ges fyra keynote-föredrag. Dessutom arrangeras huvudsessioner med paneldebatter, sessioner med enskilda föredrag och rundabordssamtal.


Fria föredrag och temasessioner
Under konferensen arrangeras tio sessioner av vilka ett består av fria föredrag. I de övriga temasessionerna bahandlas bl.a etik och historieforskning, postkoloniala utmaningar och arbete. För mera information om de individuella sessionerna, se här.

Rundabordssamtal
Rundabordssamtalen består av ett flertal korta föredrag, presentationer eller kommentarer. Rundabordssamtalen har som syfte att introducera nya forskningsfält, att ta initiativ till nordiskt samarbete eller att presentera den forskning som utförs inom etablerade nätverk och projekt. Teman för Rundabordssamtalen är bl.a kroppskultur, krigsminnen och prostitution. Mera informtion fås här.

Posters
Konferenskommittén erbjuder även enskilda forskare eller forskningsprojekt att presentera posters under mötet (ungefärlig storlek A1 eller A0). Ifall du önskar presentera din forskning eller ett forskningsprojekt som en poster, vänligen kontakta:www.qhist2005@utu.fi

Registrering, konferensavgift och inkvartering: se instruktioner

Extra program
Kammarmusik av kvinnliga tonsättare, 15 €
Fredagen den 12 augusti kl. 21.30, efter välkomstmottagningen, bereds konferensdeltagarna en unik chans att höra ofta förbisedda kvinnoröster. I samband med Kvinnohistorikermötet arrangerar nämligen Åbo Musikfestspel en kvällskonsert med kammarmusik av kvinnliga kompositörer från olika tider. Framstående musiker – däribland violinisten Cecilia Zilliacus som erhöll Solistpriset i Sverige år 1997, pianisten Eveliina Kytömäki och cellisterna Erkki Lahesmaa och Martti Rousi – framför under konserten verk av bl.a. Kaija Saariaho, Fanny Mendelssohn-Hensel (1805–1847) och Clara Schumann (1819–1896). Priset för konserten inkluderas inte i konferensavgiften, men man anmäla sig till konserten i samband med konferensanmälan. Konferensdeltagarna får konsertbiljetten till rabatterat pris, då biljetten betalas i samband med konferensavgiften. Närmare information finns under länken Extra program.

Utflykt till Nådendal, 25 €

Efter de avslutande orden på söndagen 14 augusti fortsätter konferensens extra program med en utflykt till Nådendal. Nådendal är en idyllisk kuststad nära Åbo. Priset för denna utflykt ingår inte i konferensavgiften. Utflykten kostar 25 € (inkl. busstransport till och från konferensplatsen, guidad tur i Nådendal samt middagsbuffet). Arrangörerna har beaktat tidtabellerna för färjorna till Sverige. På vägen från Nådendal stannar bussen vid både Silja Lines och Viking Lines terminaler. Utflykten har ett begränsat deltagarantal, så enbart de 50 först anmälda kan garanteras en plats. Man kan anmäla sig till utflykten i samband med konferensanmälan och utflykten kan betalas i samband med anmälningsavgiften.
Mera information om utflykten hittar du under länken Extra program.

Att resa till Åbo
Flygkontakterna till Stockholm, Köpenhamn och Oslo är goda. Priserna på de färjor som trafikerar mellan Åbo och Stockholm är förhållandevis låga. Deltagare från Baltikum kan utnyttja färjorna på rutten Tallinn-Helsingfors och fortsätta med tåg eller buss från Helsingfors. För mera information, se följande länkar).