utskrift av sidan

Extra program

Kammarmusik av kvinnliga tonsättare, 15 €

Tid: Fredag 12 augusti, kl. 21.30
Plats: Solennitetssalen, Rothoviusgatan 2
Biljetter: 15 €, betalas samtidigt som konferensavgiften
Efter välkomstmottagningen på fredagskvällen ges en unik konsert där framstående musiker framför kammarmusik av kvinnliga kompositörer. Konserten arrangeras av Åbo Musikfestspel, som äger rum 12-21.8.2005. Under konserten framträder bl.a. den svenska violinisten Cecilia Zilliacus som erhöll Solistpriset år 1997, cellisten Erkki Lahesmaa, samt Eveliina Kytömäki som under konserten spelar både piano och fortepiano. Under konserten hörs verk av bl.a. Frangis Ali-Sade, Fanny Mendelssohn-Hensel och Clara Schumann.
Priset inkluderar:
* konsertbiljett till rabatterat pris

Kaija Saariaho
Den finländska kompositören Kaija Saariaho studerade komposition för Paavo Heininen vid Sibelius-Akademin åren 1976-1981. Studierna fortsatte i Freiburg för Brian Ferneyhoughin och Klaus Huberin. Sedan 1982 har Saariaho varit bosatt i Paris, där hon regelbundet har arbetat även vid IRCAM. Saariahos verk sträcker sig från datormusik till orkesterverk, kammarmusik och soloverk.
Med verken Verblendungen (orchestra and tape, 1982-84) och Lichtbogen (ensemble and electronics, 1985-86) befäste Saariaho sin ställning som en av de främsta nutida kompositörerna. Sedan dess har hennes verk framförts över hela världen och bl.a. BBC, Barbican Center, IRCAM, Lincoln Center, Los Angeles Symphony Orchestra, Salzburgs festveckor och den finska Nationaloperan har beställt verk av Saariaho.
Bland de nyaste verken finns Oltra mar för orkester och kör (1998-99), ett beställningsverk av New York Philharmonic Orchestra. I Augusti 2000 urupfördes operan L'Amour de loin på Salzburgs musikfestspel. I operans första produktion sjöngs en av huvudrollerna av Dawn Upshaw, medan Peter Sellars ansvarade för regin.

Fanny Mendelssohn-Hensel (1805-1847)
Fanny Hensel (f. Mendelssohn) växte upp i ett välkänt kulturhem, och fick en lika diger bildning som sin yngre bror Felix. Det Mendelssohnska hemmet besöktes av bl.a. Goethe, Heinrich Heine och G.W.F. Hegel. Fannys mor Lea Solomon var en skicklig musiker, liksom flera andra kvinnor i släkten, och det var särkskilt hon som upprätthöll intresset för musik. Fanny Mendelssohn fick sin skolning vid konservatoriet och blev en skicklig pianist.
Under 1830 - och 1840-talen ledde Fanny Hensel en av de viktigaste musiksalongerna i Berlin. Salongen erbjöd även henne ett utrymme att framföra, leda och komponera musik. Fanny Hensel komponerade lieder, pianomusik och även några större kammarmusikverk.


Clara Schumann
(1819-1896)
Clara Schumann (f. Wieck) hör till de mest kända kvinnliga 1800-talskompositörerna. Trots detta minns hon främst som pianist och hustru till Robert Schumann. Clara Schumanns mor Marianne Tromlitz var en skicklig pianist och konserterande sångare och hennes far, Friedrich Wieck, var pianopedagog. Claras far instruerade henne i pianospel, och redan tidigt inledde Clara studier i musikteori, harmoni, kontrapunkt och komposition.
Redan vid 12-årsålder skrev Clara Wieck sina första verk för piano, och samtidigt blev hon känd som barnstjärna. Under sitt vuxna liv fortsatte Clara karriären som konsertpianist och upprätthöll den även under äktenskapet till tonsättaren Robert Schumann. Clara Schumann har komponerat bl.a. en mängd lieder, två pianokonserter och en pianotrio, tiotals mindre verk för piano, samt tre romanser för violin och piano.

Åbo Musikfestspel, 12-21.8.2005
Mera information om musikfestpelens konserter hittar du här:

http://www.turkumusicfestival.fi

 

Utflykt till Nådendal

Tid: Söndag 14 augusti, kl. 16.00-19.30
Deltagarantal: max. 50 personer, enbart de 50 först anmälda kan garanteras en plats
Biljetter: 25 €, betalas samtidigt som konferensavgiften

Nådendal är en idyllisk kuststad som är belägen ca 20 km från Åbo. I den lilla staden finns presidentens sommarresidens Gullranda, en vacker gammal stadsdel med trähus och småbåtshamn - och den världskända nöjesparken Muminvärlden. Nådendal är en av de mest populära turistattraktionerna i sydvästra Finland.

Utflykten inkluderar:

KLOSTERKYRKAN
Klosterkyrkan är lika gammal som staden Nådendal, alltså 550 år. Under medeltiden blev Birgittinerklostret och dess kyrka en viktig vallfärdsplats. Detta gynnade hela staden, som erbjöd logi och annan service till besökarna. I kyrkan finns artefakter från klostertiden, bl.a. den krona som nunnorna bar när de gav sina klosterlöften och ett gotiskt tabernakel. Idag är kyrkan ett nationellt monument som besöks av såväl stadens invånare som turister.

GAMLA STADEN
Den gamla stadsdelens naturliga mittpunkt är småbåtshamnen. Hamnen kunde kallas ortsbornas andra vardagsrum, och även turister brukar trivas här. Kring småbåtshamnen finns medeltida kvarter med låga trähus och frodiga trädgårdar. I den gamla stadsdelen finns Klosterkyrkan, Brunnsparken och flera välkända sommarrestauranger.

RESTAURANG MERISALI
Middagen består av en buffet med färsk sallad, fisk och andra rätter. Restaurangens atmosfär präglas av dess historia och bjuder på badortsromantik i badinrättningens hundra år gamla festpaviljong.

Mera information om Nådendal:
http://www.naantalinmatkailu.fi/swe/
http://www.naantali.fi/englanti/f_engl.htm