TURUN YLIOPISTO
Historian laitos

YLÄNIEMI, HARRI: Journalismia kaukana kotoa. Venäläinen emigranttilehdistö ja maatalouden kollektivisoinnin "esihistoria" vuosina 1928-1929.

Pro gradututkielma, 160 s.
Yleinen historia
Kesäkuu 1991
 


Lokakuun vallankumouksen ja sisällissodan aikana Neuvostoliitosta muutti parisen miljoonaa Ihmistä länteen. Siellä he muodostivat oman varsin suljetun Yhteisönsä, Jolla oli mm, oma vireä venäjänkielinen sanomalehdistö. Emigranttilehdistöä kiinnostivat erityisesti entisen kotimaan tapahtumat. He olivat aikansa vaikutusvaltaisimpia sovjetologeja. Tässä työssä tarkastellaan sitä, millaisena emigranttilehdistö näki 1920 luvun lopulla käynnistetyn maaseudun mullistuksen, neuvostomaatalouden kollektivisoinnin. Lähteenä on käytetty kolmea emigranttilehteä; kohta Berliinissä ilmestynyttä lehteä (Rul ja Sotsialistitiseski Vestnik) sekä yhtä Pariisissa ilmestynyttä lehteä (Poslednije Novosti) .

Tutkielmassa on seurattu lehtien kirjoittelua kyseisenä aikana. Tutkimusmetodi on ollut kvalitatiivinen. Lehdet osoittautuivat tutkimuksessa hyvin erilaisiksi. Rul kykeni heikoimmin seuraamaan Neuvostoliiton tapahtumia. Tämä johtui voimavarojen puutteesta. Lehti lopettikin ilmestymisensä 1930 luvun alussa, Sen sijaan kaksi muuta lehteä seurasivat herkeämättä Ja varsin analyyttisesti neuvostomaaseudun tapahtumia. Poslednije Novostin mielestä talonpojat vastustivat voimakkaasti neuvostojohdon toimia. Lehti puhui jopa talonpoikien harjoittamasta terrorista. Lehti analysoi myös ansiokkaasti talonpoikaiston luokkajakoa.

Sotsialistitseski Vestnik pohti tapahtumia marxilaisesta aatemaailmasta käsin. Lehti pystyi ehkäpä tarkempiin analyyseihin kuin kaksi muuta lehteä. Tässä auttoi se, että lehti saattoi keskittyä analysoimiseen, sen ei tarvinnut aatteellisena julkaisuna yrittää myydä itseään.

Emigraatiotutkimus tulee muuttumaan lähitulevaisuudessa melkoisesti. Emigrantit ovat jo nousseet uuteen arvoon Neuvostoliitossa. Heidän tuottamaansa ja keräämäänsä arkistomateriaalia tullee tutkijoiden käyttöön Neuvostoliitossa. Emigranttien rooli tiedonvälityksessä saanee tulevaisuudessa uuden arvion. Monet emigrantit nimittäin toimivat lännessä sovjetologian asiantuntijoina muokaten omalla panoksellaan sitä kuvaa, Joka nuoresta Neuvostoliitosta lännessä oli.

Helsingin Yliopiston slaavilaisen filologian kirjastossa on kohtalaisen hyvät kokoelmat emigranttilehtiö.