TURUN YLIOPISTO
Humanistinen tiedekunta
Yleisen historian laitos

YKSPETÄJÄ (os. WUORINEN), KAISA: Amerikkalaisia myyttejä eheyttävä tieteissatu – Tähtien sota -ilmiö Yhdysvalloissa 1976–1978

Pro gradu –tutkielma, 160 s., 2 liites.
Yleinen historia
Joulukuu 1998Tutkielmani aihe on George Lucasin ohjaama Tähtien sota -elokuva (1977), joka on merkityksellinen niin populaarikulttuurin ilmiönä kuin uuden suuntauksen aloittajana tieteis- ja seikkailuelokuvan historiassa sekä erikoistehostetekniikan kehityksessä. Se merkitsi Hollywoodissa myös suuntautumista yhä suurempien budjettien  elokuviin sekä elokuvien oheistuotemarkkinoiden tärkeyden kasvua. Tutkimuskysymykseni on kaksiosainen: ensiksi pyrin selvittämään, minkälainen oli elokuvan aiheuttama innostus, Tähtien sota-ilmiö. Toiseksi tarkoituksenani on löytää syyt elokuvan poikkeuksellisen innostuneeseen vastaanottoon. Haen syitä itse elokuvan luonteesta, sen tarinasta, ulkoasusta sekä elokuvan ilmestymisajankohdan historiallisesta kontekstista. Tähtien sota -ilmiö on jatkuva, edelleen vaikuttava ja ajankohtainen ilmiö, joka on levinnyt ympäri maailmaa. Ajalliseksi rajaukseksi olen valinnut ajanjakson vuodesta 1976 vuoteen 1978, jota voi luonnehtia ilmiön ensimmäiseksi vaiheeksi. Maantieteellisesti työni on rajattu koskemaan amerikkalaista kulttuuria.

Lähteinä olen käyttänyt laajaa lehtiartikkeliaineistoa sekä Internetin avulla kerättyjä Tähtien sota -elokuvan ”fanien” haastatteluja. Tärkeimmät käyttämäni lehdet ovat olleet sanomalehdet The New York Times, The Washington Post, elokuva-alan uutislehti Variety sekä science fiction -lehdet Starlog ja Cinefantastique. Tutkimuskirjallisuutta aiheesta on vähän, keskeisin teos on Dale POLLOCKIN Skywalking: The Life and Films of George Lucas (1983). Olen käyttänyt tutkimuskirjallisuutena myös elokuva-alan ja populaarikulttuurin journaaleja.

Tähtien sota -ilmiön keskeisimmät piirteet olivat suosion yllätyksellisyys, oheistuotemarkkinoiden valtavuus, katsojien palaaminen elokuvan pariin yhä uudelleen, reagoiminen elokuvan tapahtumiin ja kassaennätysten rikkoutuminen. Monet elokuvaan ihastuneet nuoret katsojat kokivat sen vaikuttaneen voimakkaasti elämäänsä. Elokuvan aiheuttamaa ilmiötä selittävät ensiksi sen toimivuus perinteisen sadun tavoin, uskottavan ja yksityiskohtaisen kuvitteellisen maailman kuvaaminen  – johon kuului myös erikoistehosteiden korkea taso – samastumiskohteiksi sopivat hahmot sekä iloinen, huumoripitoinen sävy ja onnellinen loppu. Siihen oli sekoitettu toimivassa suhteessa tuttuja ja eksoottisia aineksia, ja se yhdisteli taitavasti osia niin amerikkalaisesta populaariviihteestä kuin universaalista mytologiastakin. Tähtien sota oli huolellisesti ja vakavissaan tehty lastenelokuva, joka viehätti myös aikuisia katsojia. Toiseksi ilmiö selittyy sillä, että elokuva eheytti 1960- ja 1970-lukujen myllerrysten ja pettymysten murtamia amerikkalaisia myyttejä sankarillisesta ja oikeutetusta sodasta, sankareista ja johtajuudesta, raja-seudusta ja tulevaisuudesta sekä arvoista ja uskonnosta. Tähtien sota oli ”hyvä” sota, jossa oikeat ja puhdassydämiset sankarit voittivat todellisen pahuuden. 

Elokuvan avaama rajaseutu avaruudessa oli romanttinen ja jännittävä, ja se esitti tulevaisuuden valoisana ja hauskana paikkana, jossa teknologia ei esiintynyt uhkana. Tähtien sota oli myös moraalinen, perinteisiä arvoja ja uskonnollissävyisiä ihmeitä tarjoava kertomus.

Asiasanat: historia, populaarikulttuuri, Tähtien sota, Star Wars, science fiction, Yhdysvallat, elokuva, myytti, satu, George Lucas, tieteiselokuva