TURUN YLIOPISTO
Historian laitos

TOMMI VIRTANEN: Inkerin kansallinen etuvartio ? Viron Inkeri 

Laudaturtutkielma, 120s, 23 liitesivua
Yleinen historia
Joulukuu 1997


Suomessa vaikutti 1920-luvulla useita heimotyöhön keskittyneitä järjestöjä, joiden ensisijaisena tarkoituksena oli tehdä heimotyötä Venäjän ja sittemmin Neuvostoliiton puolelle jääneiden entisten suomalaisten kansojen keskuudessa. Eräs näistä alueista oli Tarton rauhassa 1920 Venäjältä Virolle siirtynyt Viron Inkeri. Alue sijaitsee lähellä nykyistä Narvaa. Se ei ollut kovinkaan suuri alue; ei kooltaan eikä väestö-määrältään, mutta tutkimusellisesti mielenkiintoinen.

Vasta suomalaisten heimojärjestöjen aloittama ”valistustyö”, joka alkoi 1922, muutti koko Viron Inkerin kehitystä. Tällä työllä tuli olemaan vaikutusta itse kehitykseen Viron Inkerissä sekä Suomen ja Viron välisiin suhteisiin. Heimotyöhön alueella osallistuivat lähinnä Akateeminen Karjala-Seura ja Inkerin Liitto. Näistä ensimmäinen oli aatteellisesta taustastaan johtuen huomattavasti aktiivisempi ja sen toiminta oli hyvin suoraa; toiminnassa tuotiin esille järjestön avoin ”ryssäviha”. Inkerin Liitto puolestaan oli käytännällisen toiminnan järjestö, joka ei yhtä avoimesti halunnut levittää mitään aatetta.

Näiden järjestöjen lisäksi Viron Inkeristä tuli tärkeä vaikutusalue myös muille suomalaisille järjestöille. Alueelle kohdistui uskonnollista valistustyötä eri lähetysliikkeiden välityksellä, mm. lestadiolaisen liike organisoitui alueelle. Samoin Suomesta lähetettiin Viron Inkerissa toimivalle seurakunnalle oma pappi, jonka tarkoituksena oli uskonnon lisäksi myös ylläpitää alueen suomalaisuutta. Tämä työ johti myöhemmin välirikkoon Viron viranomaisten kanssa. 

Viron Inkeri on mikrohistoriallisesti tarkasteltuna erinomainen esimerkki, joka selvittää 1920- ja 1930-luvun heimotyön konkreettisia vaikutuksia pienellä tutkimusalueella. Sen avulla voidaan hyvin ymmärtää niitä lähtökohtia, joita erilaisilla heimojärjestöillä oli.


Asiasanat

Heimotyö, Heimojärjestöt, Akateeminen Karjala-Seura, Inkerin Liitto, Viro, Viron Inkeri, Lestadiolaisuus, Luterilainen lähetysliike