TURUN YLIOPISTO
Yleinen historia / Humanistinen tiedekunta

VIRTANEN, MINNA: Rakkauden puolesta – A.F. Tanner 1868-1920.
 

Pro gradu -tutkielma, 144 sivua
Yleinen historia
Marraskuu 2001


Tutkimuksen kohteena on Antero Ferdinand Tanner. A.F. Tanner oli amerikansuomalaisen sosialistisen työväenliikkeen uranuurtaja ja sekä amerikansuomalaisten siirtolaisten että suomalaisten keskuudessa arvostettu mutta kiistelty avioliitto- ja seksuaalivalistaja. Olemassa oleva tutkimus esittää A.F. Tannerin sosialistina ja sukupuolivalistajana, mutta hänen elämänvaiheistaan ei ole tehty kokonaisvaltaista eikä elämäkerrallista tutkimusta.

Työn tavoitteena on A.F. Tannerin elämänvaiheiden selvittäminen. Elämäkerrallisen selvitystyön ohella tarkoitukseni on tutkia Tannerin kehitystä sosialistiseksi sukupuolivalistajaksi. Tutkimuksen keskeisimmät ongelmat liittyvät Tannerin aatemaailman kehityksen ja pääkohtien selvittämiseen. Mitkä olivat Tannerin keskeisimmät ajatukset sosialismista ja sukupuolimoraalista? Ja minkälainen suhde ja vaikutus oli Tannerin omaksuman aatemaailman ja hänen elämänsä todellisuuden välillä.

Tutkimuksen lähteinä ovat A.F. Tannerin julkaisemat kirjoitukset, kaikkiaan 18 kappaletta, jotka ovat ilmestyneet vuosina 1900-1915. Tannerin kirjoitukset käsittelevät sosialismia, sukupuoliasioita, avioliittoa, maanviljelyä ja elämän hallintaan liittyviä kysymyksiä. Tutkimuksen lähdetyön tuloksena olen saanut käyttööni tutkimukselta aikaisemmin sivussa ollutta lähdeaineistoa. A.F. Tanner perusti vuonna 1900 ensimmäisen amerikansuomalaisen työväenliikkeen sanomalehden. Amerikan Työmies –lehden numeroita ei ole tätä ennen ollut tutkijoiden saatavilla. Toinen Tannerin päätoimittama vuosina 1903-1904 ilmestynyt sanomalehti Aatteita on sekin ollut tutkijoiden ulottumattomissa. Tannerin yksityiselämän tapahtumiin olen saanut tuntumaa A.F. Tannerin pojanpojan, Olavi Tannerin kanssa käymissäni keskusteluissa.

Tutkimuksen tuloksena on, että A.F. Tannerin käsitykset sosialismista ja sukupuolimoraalista olivat varsin omalaatuisia ja omintakeisia. Tannerin aatemaailmaan vaikuttivat 1800-1900-luvun vaihteen sosialismista ja vapaasta rakkaudesta kirjoittaneet auktoriteetit, mutta viimekädessä Tannerin aatemaailma oli hänen omakohtaisiin kokemuksiinsa perustuva. Tanner toteutti omassa elämässään julistamiaan oppeja. Hän oli sosialisti ja vihityn vaimon ja yhteisten lasten rinnalla Tannerin perheessä eli myös  naisystävä lapsineen.
 
 

Asiasanat: A.F. Tanner, elämäkerrat, työväenliike, siirtolaisuus, amerikansuomalaiset.