TURUN YLIOPISTO
Historian laitos/ Humanistinen tiedekunta

VIITANEN, JARMO: VIA QUIUSDAM FRATERCULI DE OPINIONE
Miten fransiskaanius vaikutti William Ockhamin elämään?

Pro gradu-tutkielma, 94 s.
Yleinen historia
Helmikuu 2003


William Ockham (n.1288-1347) oli teologi ja filosofi. Vuonna 1328 hän ryhtyi vastustamaan paavia kiistassa fransiskaaniveljien absoluuttisen köyhyyden mahdollisuudesta. William Ockham totesi paavin olevan kerettiläinen ja vaati kirkolliskokousta koolle ja erottamaan paavi. Näin ei kuitenkaan käynyt, mutta lopun elämäänsä William Ockham jatkoi näennäisen poliittisena kirjoittajana, paavin vastustajana eikä enää koskaan kirjoittanut filosofiasta mitään.

Useimmat tutkijat ovat tyytyneet toteamaan tällaisen muutoksen tapahtuneen William Ockhamin elämässä. Lisäksi on olemassa useita erilaisia ja ristiriitaisia tulkintoja siitä, millainen poliitikko William Ockhamista tuli. Vuonna 2000 Janet COLEMAN kuitenkin kirjoitti, ettei mitään muutosta William Ockhamin elämässä olisi tapahtunutkaan.

Tässä tutkielmassa COLEMANIN väite hypoteesinani lähdin tarkastelemaan, miten voisi olla yhteen sovitettavissa toisaalta ajattelun muuttumattomuus ja toisaalta kuitenkin radikaali aihepiirin muutos? Lähdeaineistona tutkielmassani käytin kolmea William Ockhamin “poliittisen kauden” tekstiä. Näitä kolmea kirjoitusta pidetään hänen tuotannossaan henkilökohtaisina. Henkilökohtainen tarkoittaa tässä yhteydessä sitä, että vaikka nämäkin ovat skolastisen tradition hengessä kirjoitettuja, niistä saattaa löytää jonkin verran henkilökohtaisiakin mielipiteitä.
 
Selittäväksi tekijäksi löytyi spirituaalifransiskaanius. William Ockham oli sellainen ja sitä taustaa vasten saattaa todeta hänen eläneen hyvin johdonmukaisesti ja muuttumatta mitenkään filosofista tai teologista poliitikoksi. Vaikka vuoden 1328 jälkeen hänen pääaiheensa oli maallisen ja kirkon vallan suhde ja näennäisesti hän oli keisarinvallan puolustaja, kaiken takana oli fransiskaaniteologia. William Ockham puolusti fransiskaaniliikkeen olemassaoloa eikä vastustanut paavi-instituutiota, vaikka näin on yleisesti tulkittu hänen tehneen.
 
 

Asiasanat:

historia, keskiaika, 1300-luku, fransiskaanit, Fransiskus Assisilainen, fransiskaanien köyhyyskiista, paavit, Johannes XXII, harhaoppisuus, spirituaalifransiskaanit, William Ockham, Avignon, nominalismi, Visio Beatifica