TURUN YLIOPISTO

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos

MIKKO VAITTINEN: Normannivalloitus ja sen aiheuttamat sosiaaliset muutokset                       

                                      Sisiliassa ja Etelä-Italiassa 1057-1101 kronikoiden kertomana.

Pro Gradu –tutkielma, 1 liitesivu

Yleinen Historia

Kesäkuu 2010

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tutkin Pro gradu –työssäni miten neljä eri kronikoitsijaa suhtautuivat normannien Etelä-Italian ja Sisilian valloitukseen. Valloitus tapahtui vuosina 1057–1101 ja sen seurauksena osa Etelä-Italiaa päätyi Robert Guiscardin haltuun ja Sisilia Rogerin haltuun. Molemmat kuuluivat Hauntevillien sukuun. Pro gradu –työhöni olen valinnut Amatus Montecassinolaisen, William Apulialaisen, Goffredo Malaterran ja Anna Komnenan kronikat. Kyseisistä kronikoista Apulialaisen, Montecassinolaisen ja Malaterran kronikat käsittelevät normannien Sisilian ja Etelä-Italian valloitusta. Anna Komnenan kronikka kertoo isänsä, Aleksius I:n, nousemisesta Bysantin keisariksi ja siinä normannit näkyvät lähinnä vihollisena.

 

Normannien valloittama Sisilia ja Etelä-Italia oli langobardien, kreikkalaisten ja muslimien asuttama alue ja normannit saivat valtaansa hyvin hajanaisen alueen, jossa he itse olivat vähemmistönä. Työssäni keskityn tutkimaan, miten eri kronikoitsijat näkivät kansat ja uskonnot ja miten he itse suhtautuivat eri uskontoihin ja kansoihin. Lisäksi tutkin miten kronikoitsijat itse suhtautuivat normanneihin ja heidän hallintoonsa Sisiliassa ja Etelä-Italiassa.

 

Malaterran, Apulialaisen ja Montecassinon kronikat suhtautuvat normanneihin myönteisesti ja pyrkivät esittämään normannivalloitukset sankarillisina tekoina, kuitenkaan he eivät esitä muslimeilta Sisilian valtausta uskonnollisesti sävytettynä, vaan joutuvat perustelemaan normannien yhteistyötä muslimien kanssa. Anna Komnenalle normannit olivat Bysantin vihollisia, jotka ryöstivät maita.