TURUN YLIOPISTO
Historian laitos

VAINIO, SÄDE: Keskiluokan pako satumaahan - Agatha Christien salapoliisiromaanit (1920 -39) maailmansotien välisen ajan brittiläisen yhteiskunnan ja porvarillisen aatemaailman heijastajina

Tutkielma, 109 s.
Yleinen historia
Elokuu 1997

Työn tavoitteena on tutkia Agatha Christien salapoliisiromaanien antamaa kuvaa 1920- ja 1930-luvun Isosta-Britanniasta. Toisin sanoen tutkimuskohteena on kaunokirjallisen, fiktiivisen todellisuuden ja reaalitodellisuuden suhde.

Tutkielman alkuperäislähteinä on käytetty 20 Agatha Christien dekkaria, jotka on julkaistu 1920 - 39, sekä kirjailijan muistelmia. Earl F. BARGAINNIERin ja Robert BARNARDin kirjallisuustieteellistä näkökulmaa edustavat tutkimukset sekä John RITCHIEn historiantutkimuksen näkökulmaa edustava artikkeli ovat tärkeimmät aihetta käsitelleet tutkimukset.

Tutkielma vahvistaa aiempien tutkimusten tuloksia ja osoittaa, että Christien dekkarit tarjosivat keskiluokkaisille briteille satumaan, pakopaikan ahdistavaksi ja turvattomaksi koetusta todellisuudesta. 1920- ja 1930-luvulla Iso-Britannia eli murroskautta, jolloin monet perinteisiksi koetut arvot ja elämäntavat saivat kilpailijoita. Christie heijastaa kirjoissaan tätä muutosprosessia ja tuo esiin tärkeimmät konservatiivista keskiluokkaa pelästyttäneet aiheet: viktoriaanista perhe- ja naisihannetta uhkaavan emansipoituneen, itsenäisen naisen, luokkayhteiskunnan sosiaalista rakennetta muuttavat uusrikkaat nousukkaat sekä kapitalistista järjestelmää uhkaavan kommunismin.

Keskiluokkaisen näkökulman omaavat dekkarit tarjosivat lukijoille forumin, jossa heidän pelkojaan ja toiveitaan käsiteltiin. Christie tarjosi lukijoilleen fiktiivisen todellisuuden, joka reaalitodellisuuden muutoksista huolimatta säilyi stabiilina, viktoriaanisen ja edwardiaanisen ajan Englannin kuvana ja jossa perinteiset, keskiluokan kannattamat arvot ja elämäntavat aina lopulta voittivat uudet haastajat.