TURUN YLIOPISTO
Historian laitos

TOLVANEN, HANNA: "Die Schönste Stadt der Welt". Baedekerin matkaoppaiden antama kuva Berliinistä vuosina 1889–1914

Pro gradu-tutkielma, 79 s.
Yleinen historia
Helmikuu 2008
 Pro gradu-työssäni tutkin Baedekerin Berliinin vuosien 1889–1914 matkaoppaita. Tarkastelen työssäni ennen kaikkea matkaoppaiden antamaa kuvaa Berliinistä. Lisäksi selvitän, millaisia matkailuattraktioita kaupungissa tuolloin oli ja miten Berliinin kasvu suurkaupungiksi näkyi matkaoppaissa.

Päälähteinäni käytän vuosien 1889, 1896, 1898, 1905, 1908 ja 1914 Baedekerin Berliinin matkaoppaita. Tutkimuksessa tutkin ainoastaan matkaoppaita, en matkailijoita ja heidän Baedekerin matkaoppaiden avulla muodostamaansa kuvaan Berliinistä.

Matkaoppaiden tehtävänä on opastaa matkailijaa matkailijalle tuntemattomassa paikassa. Oppaiden tietojen on siten oltava oikeita ja ajankohtaisia. Matkaoppaat kuitenkin ohjaavat matkailijan käyttäytymistä ja katsetta. Ne kertovat vain tiettyjä, valittuja asioita ja jättävät jotain kertomatta.

Matkaoppaat antoivat Berliinistä modernin suurkaupungin kuvan. Berliini haluttiin nostaa muiden suurkaupunkien, kuten Lontoon ja Pariisin, rinnalle. Matkaoppaiden mukaan kaupungissa oli monia suurkaupunkia symboloivia nähtävyyksiä. Lisäksi oppaissa museot sekä arkkitehtuuri ja taide nousivat muita enemmän esille. Erityisesti museot toimivat tärkeinä matkailuattraktioina. Teollisuuden kasvu mainittiin oppaissa vain lyhyesti vaikka kaupungin mainostettiin olevan tärkeä teollisuuden keskus. Vähemmälle huomiolle jäivät myös kaupungin teatteri- ja musiikkielämä sekä muut vapaa-ajanviettomahdollisuudet. Kaupungin kasvu suurkaupunkina ei juuri näkynyt matkaoppaissa. Oppaat pysyivätkin hyvin samanlaisina tutkitun ajanjakson aikana. Matkaoppaiden mukaan Berliini oli arkkitehtonisesti merkittävä museoiden suurkaupunki.

Asiasanat: historia, matkailu, matkaoppaat, Baedeker, Berliini