TURUN YLIOPISTO
Historian laitos / Humanistinen tiedekunta

TOIVANEN, ANTTI: Sota jokamiestä vastaan. Mentaaliset tekijät, jotka ovat johtaneet terrorismin globalisoitumiseen.

Pro Gradu tutkielma, 144 s.
Yleinen historia
Syyskuu 2005-09-20
 

Tutkielmassa tarkastellaan niitä mentaalisia tekijöitä, jotka ovat johtaneet terrorismin globalisoitumiseen. Aihetta lähestytään kahden tapausesimerkkiä, al. Qaidaa ja 1970 luvun Länsi-Saksassa vaikuttanutta RAF:n "ensimmäistä sukupolvea", Baader-Meinhof ryhmää, vertaamalla. Molemmat ryhmät hyökkäävät retoriikallaan ennen kaikkea Yhdysvaltoja vastaan. Miksi siis Baader-Meinhof toimi alueellisesti al Qiadan toimiessa globaalisti?

Tutkielman pohjana on ajatus siitä, että historiallinen toimija tarkastelee ympäristöään oman mentaalinsa "silmälasien" lävitse. Tämä mentaali koostuu kulttuurin ja toimijan viiteryhmän vaikutuksesta sekä niiden törmäyksestä yhteiskunnallisten tapahtumien kanssa. Tutkielmassa keskitytään ennen kaikkea muutamiin keskeisiin toimijoihin, kuten Ulrike Meinhofiin ja Osama bin Ladeniin.

RAF sai alkunsa ja väkivallan oikeutuksensa ennen kaikkea Saksan Liittotasavallan sisäisistä syistä johtuen. Sen retoriikka oli puhtaasti marxilaista, mutta sen toiminta pysyi kuitenkin koko ajan kansallisella tasolla. Tämä johtui siitä, että ryhmän jäsenet eivät missään vaiheessa kyenneet todella sisäistämään Marxin vaatimaa proletariaatin internationalismia.

Al Qaida on sitä vastoin jo syntyjään globaali. Sen jäsenet ovat monista maista kotoisin, ja sen ideologia on läpikotaisesti kansainvälistä luonteeltaan. Vaikka Muhammedin alkuperäisessä opissa on kansainvälisyyttä rajoittavia tekijöitä, ovat al Qaidan jäsenet onnistuneet luomaan monikansallisen yhteisön ennen kaikkea omien ideologiensa vaikutuksesta johtuen.

Asiasanat
Terrorismi, mentaali, Baader Meinhof, RAF, al Qaida