Tapio, Katarina

TURUN YLIOPISTO
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos/Humanistinen tiedekunta

TAPIO, KATARINA: "Triumph over terrorism". The New York Timesin suhtautuminen syyskuun 11. päivän 2001 terrori-iskuihin ja Yhdysvaltain terrorisminvastaiseen sotaan

Pro gradu -tutkielma, 81 s.
Yleinen historia
Maaliskuu 2011


Pro gradussani tutkin Yhdysvaltojen politiikkaa tuhansia kuolonuhreja vaatineen vuoden 2001 syyskuun 11. päivän terrori-iskun jälkeen historiallis-kvalitatiivista metodia käyttäen. Alkuperäisaineistonani ovat The New York Timesin pääkirjoitukset iskuja seuranneesta päivästä vuoden 2002 huhtikuun loppuun saakka. Mielenkiintoisen kontekstin tutkielmalleni muodostaa se, että iskujen aikaan Yhdysvaltojen presidenttinä oli republikaani George W. Bush ja myös kongressi oli republikaanivetoinen, kun taas The New York Times on linjaltaan liberaali.

Tutkielmassani tarkastelen Yhdysvaltojen sisä- ja ulkopolitiikan lisäksi sitä, miten lehti selitti pääkirjoituksissaan iskuista vastuussa olleen al-Qaida - terroristijärjestön motiiveja. Heti iskujen jälkeen lehti totesi iskujen olleen pitkäaikaisten historiallisten kehityskulkujen tulos, mutta myöhemmin lehti luonnehti terroristeja pahuuden ja uskonnollisen kiihkon läpitunkemiksi. Lehti ei sysännyt vastuuta iskujen epäonnistumisen estämisestä republikaanien harteille, vaan pääasiassa syytti maan tiedustelujärjestöjä tehottomuudesta.

Yhdysvaltojen ulkopolitiikan suhteen paljastui, että The New York Times kannatti terrorisminvastaista sotaa ja piti lokakuussa 2001 alkanutta hyökkäystä Afganistaniin oikeutettuna. Lehti oli periaatteessa myös Irakin sodan aloittamisen kannalla, mutta neuvoi Yhdysvaltojen johtoa lykkäämään sotasuunnitelmiaan kansainvälisen tuen puuttuessa. Liittolaisten saaminen oli lehdelle erittäin tärkeää, ja sen mielestä Afganistanin valtion tulevaisuuden muovaamisessa Yhdysvaltojen tulisi näytellä merkittävää roolia.

Huolimatta Yhdysvalloissa vallinneesta kansallista yhtenäisyyttä korostaneesta ilmapiiristä The New York Times rohkeni kritisoida republikaanien ajamaa sisäpoliittista linjaa. Lehti vastusti veronkevennyksiä suurituloisille talouden elvyttämiseksi ja tuki lentoturvallisuudesta vastaavien työntekijöiden ottamista liittovaltion palkkalistoilla. Erityisen kärkkäästi lehti kyseenalaisti hallinnon suunnitelmat kansalaisvapauksien rajoittamisesta turvallisuuden nimissä ja vaati terrorismista epäiltyjen asettamista syytteeseen siviilioikeusistuimissa.

Asiasanat
Yhdysvallat, terrori-iskut, terrorismi, The New York Times, lehdistö, ulkopolitiikka, sisäpolitiikka