TURUN YLIOPISTO
Historian laitos / Humanistinen tiedekunta

TALONEN, JYRKI: Neuvostoliiton Los Angelesin olympiakisojen boikottikeskustelu vuonna 1984

pro gradu -tutkielma, 147 s., 26 liites.
Yleinen historia
Syyskuu 1996

Tutkimuksen aiheena on Neuvostoliiton Los Angelesin olympiakisojen boikottikeskustelu 1984. Koko kevään 1984 Neuvostoliitto oli arvostellut tapaa, miten Los Angelesissa valmisteltiin olympialaisia. Toukokuussa Neuvostoliitto ilmoitti vetäytyvänsä kisoista, ja sen esimerkkiä seurasivat monet muut sosialistimaat.

Tutkimusongelmia on kaksi. Ensiksi, miksi Neuvostoliitto jäi pois Los Angelesin olympialaisista, ja toiseksi, mitä seurauksia boikotilla oli. Poisjäännistä on esitetty erilaisia teorioita. Joidenkin lähteiden mukaan syynä oli mm. kosto USA:n Moskovan olympialaisten boikotista 1980, Reaganin uudelleen valinnan estäminen, turvallisuusongelmat, olympiasääntörikkomukset tai pelko neuvostourheilijoiden huonosta tulostasosta.

Primäärilähteinä olen käyttänyt olympiasääntöjä ja KOK:n pöytäkirjoja. Los Angelesin olympialaisista ei ole tehty paljoakaan tutkimuksia. Eri kirjoissa on artikkeleita ko. kisoista, mutta ainoa varsinainen teos, jonka olen löytänyt Los Angelesin olympialaisten politiikasta on Bill SHAIKININ Sport and Politics. The Olympics and the Los Angeles Games. Olen käyttänyt myös runsaasti lehtimateriaalia: mm. Neuvostoliiton englanniksi julkaisemia, lähinnä ulkomaille suunnattuja sanoma- ja aikakauslehtiä (New Times, Moscow News, Olympic Panorama ja Sport In the USSR), koska näiden pohjalta saadaan kuva ajan käsityksistä ja siitä, millaista keskustelua asia pohjalta käytiin.

Päinvastoin kuin USA:n Moskovan boikottiin 1980, Neuvostoliiton Los Angelesin boikottiin on vaikea löytää mitään selvää yksittäistä syytä. Se oli monien tekijöiden summa: mm. suurvaltojen huonot välit, Neuvostoliiton pelko loikkauksista ja mielenosoituksista, ”kosto” Moskovan boikotista ja ehkä jopa pelko neuvostourheilijoiden huonoista tuloksista sekä olympiasääntörikkomuksista vaikuttivat kaikki Neuvostoliiton vetäytymiseen Los Angelesista.

Voidaan kysyä, kuka hyötyi boikotista? Jos Neuvostoliitto pelkäsi ”julkista nöyryytystä amerikkalaisissa olympialaisissa”, se vältti tämän jäämällä pois Los Angelesista. Kärsijöitä lienevät pääasiassa KOK:n arvovalta ja ennen kaikkea urheilijat.