TURUN YLIOPISTO
Historian laitos

SYRJÄMAA, TAINA: Reconstruction amerikkalaisissa historian yleisesityksissä vuosisadan vaihteesta 1980-luvulle

Pro gradu tutkielma, 113 s.
Yleinen historia
Syyskuu 1990
 

Tutkielmassa tarkastellaan amerikkalaisten historian yleisesitysten antamaa kuvaa sisällissotaa seuranneesta Reconstruction kaudesta (1865-1877), jolloin sodan voittanut pohjoinen pyrki liittämään Etelän takaisin liittovaltioon. Käsiteltävä ajanjakso ulottuu vuosisadan vaihteen tienoilta 1980-luvulle, joskin myös varhaisempia vaiheita käsitellään lyhyesti. Keskeistä yleisesitysten Reconstruction tulkintojen ohella on vertailu yleisesitysten ja samanikäisten tutkimusten välillä.

Varhaisimmassa vaiheessa, välittömästi sisällissodan ja Reconstructionin jälkeen, kirjoitettiin aiheesta pamflettimaiseen tyyliin sekä etelä- että pohjoisvoltalaisten korostaessa omaa näkökulmaansa tapahtuneeseen. Vuosisadan vaihteen tienoilla syntyi ns. dunninglainen koulukunta, jonka valtakausi jatkui tutkimuksissa horjumattomana 1920-1930-lukujen vaihteeseen. Tämä tulkinta hallitsi myös täysin yleisesityksiä. Käsityksissä korostuivat Reconstructionin radikaalisuus ja ankaruus hävinnyttä Etelää kohtaan. Tälle vaiheelle oli tyypillistä rotuteorioiden vaikutus.

Yleisesitykset jatkoivat dunninglaisella linjalla pitempään kuin tutkimuskirjallisuus. Ns. revisionistit alkoivat uudistaa tutkimuksen käsityksiä Reconstructionista 1930-luvulta lähtien, joskaan kokonaiskuva aikakaudesta ei mullistavasti muuttunut. Uusilla tulkinnoilla oli myös vaikeuksia vakiinnuttaa asemaansa: klassikkoa, joka olisi syrjäyttänyt dunninglaisen tulkinnan ei ilmestynyt. Muuttumassa olleesta tutkimuksesta huolimatta yleisesitykset nojautuivat yhä vanhaan koulukuntaan. Esimerkiksi tutkimuskirjallisuudessa uudelleen pohdittu kysymys Etelän valkoisista republikaaneista, ei vaikuttanut useimpiin yleisesityksiin.

Kansalaisoikeusliikkeen aikoihin amerikkalaisessa historiankirjoituksessa kiinnostuttiin yhä kasvaneessa määrin mustien historiasta. Näin myös Reconstructionin osalta. Yleisesityksetkin olivat muuttumassa, mutta tämä tutkimuksissa suosittu painotus ei niihin yltänyt. Peruskäsityksiään Reconstructionista yleisesitykset kuitenkin olivat muokkaamassa tutkimusten mallin mukaisesti kohti tasapainoisempaa asennetta, jolloin Etelää suosinut asenne katosi. Erityisesti uusintapainokset kuitenkin jarruttivat uusien käsitysten ilmaantumista yleisesityksiin.

Reconstructionista on kirjoitettu paljon, ja siitä on myös riidelty. Tutkimuksissa näkemys on kääntynyt päälaelleen sitten vuosisadan alun. Yleisesitykset olivat hyvin tutkimuksen tasalla vuosisadan alussa, mutta revisionistien muuttaessa käsityksiä tutkimuksen puolella 1930 luvulta lähtien, jäivät yleisesitykset vielä vuosikymmeniksi dunninglaisen koulukunnan linjoille. Sen sijaan 1960-luvulta lähtien myös yleisesityksissä on alkanut muuttua kuva Reconstructionista. Irtautumista perinteisestä tulkinnasta tapahtui, mutta toisaalta yleisesitykset olivat silti kaukana tutkimuksen uusimmista tuloksista.