TURUN YLIOPISTO
Historian laitos

SUONTAUSTA, HANNA: Valta ja vanhurskaat: brittiläisen Intian lähetystyön alku 1793-1813.

Syventävien opintojen tutkielma 99s.
Yleinen historia huhtikuu 1989
 

Tutkielman aiheena on brittiläisen Intian lähetystyön alku. Aikarajaus sijoittuu vuosien 1793 ja 1813 väliin: asiaa käsiteltiin kumpanakin vuonna Itä Intian Kauppakomppanian sääntöjen uusimisen yhteydessä parlamentissa. Vuonna 1793 lähetystyötä ei sallittu, mutta kaksikymmentä vuotta myöhemmin toiminta laillistettiin.

Tutkielman keskeisenä tavoitteena, tutkimusongelmana, on selvittää, miksi lähetystyön mahdollinen salliminen herätti niin paljon ''intohimoja" ympärilleen. Sen innokkaimpina tukijoina olivat matalakirkolliset, Englannin kirkkoon kuuluva, mutta senkin piirissä hieman syrjitty, uskonnollinen ryhmä, jonka jäseniä istui parlamentissa. Miksi he ottivat Intian kristinuskoon käännyttämisen asiakseen, vaikka sekä Itä Intian Kauppakomppania että valtiovalta vastustivat sitä?

Alkuperäislähteistä tärkeimmiksi nousivat Parliamentary Debates muistiinpanot vuodelta 1813 sekä lordi Wellesleyn muistelmat. Tutkimuksista E. M. HOWSEn Saints in Politics antoi selvimmän kokonaiskuvan matalakirkollisten poliittisesta toiminnasta. Kristillisen lähetystyön alku Intiassa on lähinnä kiinnostanut vain tutkijoita, joilla on kristillinen vakaumus ja tämä hankaloitti tutkielman tekoa paikoittain.

Englannissa heräsi 1700-luvun lopulla vaatimuksia, joiden mukaan valtion tuli huolehtia Kauppakomppanian Intiassa valloittamista alueista. Pisimmälle vaatimuksia oli viemässä matalakirkollisten ryhmä, joka vaati kristillisen lähetystyön sallimista Intiassa intialaisten oman edun nimissä. Tämän tutkielman tulosten mukaan näihin vaatimuksiin vaikutti myös kannatus, jota matalakirkolliset keräsivät lähetystyö- teemallaan. He onnistuivat yhdistämään uskonnon ja politiikan ja saavuttamaan kummassakin sekä suosiota että tuloksia.

Epäilijät pelkäsivät mahdollisen lähetystyön uhkaavan Kauppakomppanian taloudellista asemaa Intiassa. Erityisesti vuoden 1784 jälkeen, kun komppania oli menettänyt poliittista valtaansa valtiolle, kaikki uhka kaupalle, jopa koko Intiassa ololle, koettiin hyvin vakavasti. Kuitenkin vuonna 1813 lähetystyö sallittiin Intiassa: matalakirkollisten taitava maanmuokkaus sai päättäjät uskomaan, että lähetystyöllä saavuttaisiin enemmän hyötyä kuin haittaa.