TURUN YLIOPISTO
Historian laitos / Humanistinen tiedekunta
 

STJÄRNSTEDT, JUHA:  Kalifornian matkailutarjonta 1930-luvun lopulla American Guide Series –opaskirjojen valossa
 
Pro gradu -tutkielma, 102 s., 2 liites.
Yleinen historia
Elokuu 2002Tutkimuksessa keskitytään tarkastelemaan Kalifornian osavaltion matkailutarjontaa ja attraktioita 1930-luvun lopulla. Yhdysvaltojen kotimaan matkailu oli vuosikymmenelle tultaessa paisunut laajoihin mittoihin, erityisesti autoilu mahdollisti vierailemisen kotimaan matkakohteissa aiempaa helpommin. Kalifornian on katsottu olleen Yhdysvaltojen suosituimpia matkakohteita maailmansotien välisenä aikana

Päälähteinä käytetään Yhdysvaltojen talouslaman aikana perustetun Works Progress Administrationin alaisen Federal Writers’ Projectin julkaisemia American Guide Series –opaskirjoja. Kaikista Yhdysvaltojen osavaltioista sekä tärkeimmistä kaupungeista valmistettiin kansallisen työllistämisprojektin puitteissa 1930-lopulla ja 1940-luvun alussa laajoja oppaita, joiden tarkoituksena oli toimia turistien käsikirjoina, ja myös antaa lisätietoja itse alueen asukkaille. Muuna lähdemateriaalina käytetään pääosin 1930-luvun aikana New York Timesissa julkaistuja matkailuartikkeleita Kaliforniasta sekä aikakauslehdistä poimittuja mainoksia, jotka toimivat taustoittavana ja vertailevana materiaalina.

Opaskirjojen ja artikkeleiden pohjalta voidaan todeta, että Kalifornia oli 1930-luvulla monipuolinen kohde. Luontonähtävyydet, kuten Yosemiten kansallispuisto, koettiin opaskirjoissa ainutlaatuisiksi kohteiksi. Ne oli valjastettu turismille, niissä oli kattava infrastruktuuri, ja matkailijoille järjestettiin erilaisia aktiviteetteja. Kansallispuistoissa ja kansallisesti merkittävillä luontoalueilla oli mahdollista myös harrastaa useita urheilulajeja. Luontonähtävyyksien ohella Kalifornian valtti olikin liikuntatarjonta. Käytännössä osavaltiossa saattoi opaskirjojen mukaan harrastaa melkein mitä tahansa urheilulajia golfista hiihtoon. Liikuntatarjonnan mahdollistivat ilmaston lisäksi maahan lama-aikana rakennetut lukemattomat suorituspaikat sekä amerikkalaisen yhteiskunnan kiinnostus urheilua kohtaan. Tärkeitä kohteita olivat myös uimarannat erityisesti Etelä-Kalifornian alueella, jonka ilmasto oli lämmin ympäri vuoden.

Kalifornian merkittävät historialliset matkailunähtävyydet rajoittuivat 1700-luvun lopussa ja 1800-luvun alussa perustettuihin lähetysasemiin, joista osa oli kunnostettu turistinähtävyyksiksi. Lisäksi osavaltiossa oli mm. siirtolaisten myötä värikäs historiallinen ja etninen festivaalitarjonta. Suurkaupungit, Los Angeles ja San Francisco, olivat lähteiden valossa tunnelmaltaan kansainvälisiä liike-elämän keskuksia. Los Angelesin lähellä sijainneen Hollywoodin elokuvakaupungin vetovoimaa pidettiin merkittävänä.

Asiasanat: Yhdysvallat, Kalifornia, 1930-luku, matkailun historia, matkailukohteet