TURUN YLIOPISTO
Historian laitos

SÖDERHOLM, ILSE-MARI: Hatun apocazgosta audiencian keskukseksi - Charcasin asutuksen muutos n. 1450 - 1600.

Syventävien opintojen tutkielma, 98 s., 5 liites.
Yleinen historia
Toukokuu 1993

Tutkielma käsittelee nykyiseen Boliviaan kuuluvaa Charcasin aluetta. Työssä selvitetään, miten alueen asutus muuttui käsiteltävänä aikana, n. 1450 - 1600. Tänä aikana Charcasin alueen valloittivat sekä inkat että espanjalaiset. Charcas oli tuskin ehditty Iiittää inkavaltioon, Tawantisuyuun, kun espanjalaiset saapuivat alueelle. Molemmat valloitukset merkitsivät monia muutoksia asutukseen ja hallintoon, mutta myös jatkuvuutta kulttuurien välillä esiintyi. Heti valloituksen jälkeen alkoivat espanjalaiset sotilaat ja virkamiehet kirjoittaa kronikoita, joista työssä on käytetty kahta. Näiden Perun Varakuningaskuntaa laajemmin kuvaavien Pedro de Cieza de Leónin sekä Bernabe Cobon kronikoiden lisäksi erityisesti Charcasin aluetta kuvaava el Memorial de Charcas on ollut tutkimukselle tärkeä lähde. Kronikoiden sekä tutkimuskirjallisuuden perusteella näyttää kummankin valloituksen tärkeimpänä motiivina olleen työvoiman hankinta, joka muotoili myös Charcasin asutuksen kuvaa. Inkat suorittivat alueiden rauhoittamiseksi väestösiirtoja, mutta siirroilla oli myös taloudellisia motiiveja. Ekologisia vyöhykkeitä hyödyntäneiden enklaavien verkosto muuttui koko valtakunnan kattavaksi järjestelmäksi, jolloin etniset ryhmät hajautuivat yhä enemmän. Inkat loivat Charcasin alueelle myös ns. hallintokeskuksia, jotka kontrolloivat ympäröivää väestöä. Charcasin alueen keskuksena oli Paria, joka ilmeisesti toimi myös alueen etnisten ryhmien muodostaman liittokunnan, hatun apocazgon "pääkaupunkina". Charcasia leimasivat myös jo inka-ajalla sen runsaat mineraalivarat, ennen kaikkea hyödynnettiin Porcon hopeakaivosta. Espanjalaisten mukana asutuksen kuva muuttui jälleen, joskin myös inkojen alueelle kehittämiä rakenteita hyödynnettiin. Kolonialistista aikaa leimasi ennen kaikkea Potosin hopeakaivos ja sen jatkuva työvoimatarve. Työvoiman organisoimiseksi intiaaneja keskitettiin maaseudulla suurkyliin. Paria hävisi ja tilalle perustettiin La Plata, joka toimi uuden hallinnollisen yksikön, Charcasin audiencian, keskuksena. Enklaavien verkosto hajosi, kun espanjalaiset sitoivat nämä ryhmät alueellisiin hallintoyksiköihin.