Six, Arne

TURUN YLIOPISTO
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos/Humanistinen tiedekunta

SIX, ARNE: Tasa-arvoa urheilukentille. Afroamerikkalaiset urheilijat The New York Timesin ja Washington Postin käsittelyssä toisen maailmansodan jälkeen.

Pro gradu -Tutkielma, 91 s.
Yleinen Historia
Huhtikuu 2011


Pro gradu -työni tarkastelee afroamerikkalaisten urheilijoiden käsittelyä kahdessa yhdysvaltalaisessa valtalehdessä, The New York Timesissa ja Washington Postissa, toisen maailmansodan jälkeisinä vuosina. Tarkka aikarajaus kulkee vuosien 1946 ja 1954 välillä. Toisen maailmansodan jälkeinen aika oli merkittävä afroamerikkalaisten urheilijoiden integroituessa valkoihoisten hallitsemien urheilun ammattilaissarjoihin ja yksilölajeihin.

Pyrin työssäni selvittämään miten The New York Timesin ja Washington Postin urheiluosastojen kirjoituksisa ja artikkeleissa käsiteltiin ja kirjoitettiin afroamerikkalaisten urheilijoiden edesottamuksista ja saavutuksista. Tarkastelen verrataanko heitä esimerkiksi valkoisiin urheilijoihin ja saavatko he arvostusta tuloksistaan. Työni selvittää missä valossa kyseiset lehdet esittivät afroamerikkalaiset urheilijat. Tutkimukseni on sanomalehtitutkimusta, jossa tarkoituksena on selvittää lehtien tarkoitusperiä kirjoitustensa ja artikkeleittensa takana.

Työn keskeisimmät tulokset osoittavat, että The New York Times ja Washington Post kirjoittivat afroamerikkalaisista urheilijoista varsin positiiviseen ja myönteiseen sävyyn. Paikoin tiettyjä urheiljoita nostettiin esille, kuten baseballissa Jackie Robinson. Lehdet eivät juurikaan lähteneet vertailemaan afroamerikkalaisten ja valkoisten urheilijoiden suorituksia. Ne eivät myöskään liiemmin korostaneet mitään toista parempana. Lehdet nostivat urheilijoiden saavutukset tärkeimmäksi mittariksi heistä kirjoittaessa. Urheilutapahtumien tulokset osaltaan määrittivät myös artikkeleiden sävyn.

Asiasanat: Yhdysvallat, afroamerikkalaiset, joukkueurheilu, yleisurheilu, sanomalehdet