TURUN YLIOPISTO
Historian laitos / Humanistinen tiedekunta

SARILO, MARIIA: Täällä Tallinna! Neuvosto-Viron suomenkielisten
radiolähetysten alkutaival 1947 - 1956.
Pro gradu -tutkielma, 101 s., 9 liites.
Yleinen historia
Marraskuu 1999


Tutkielma käsittelee Neuvosto-Virosta Suomeen lähetettyjen suomenkielisten radio-ohjelmien kymmentä ensimmäistä vuotta. Ohjelmia alettiin lähettää säännöllisesti keväällä 1947.

Tutkimuksen kohteena on koko viestintäketju toimittajista vastaanottajiin: ohjelmat ja niiden sisältö sekä ohjelmien syntyyn vaikuttaneet tekijät kuten uutiskriteerit ja säätely. Myös yleisön koostumus ja kuuntelutottumukset kuuluvat tutkimuksen piiriin. Tutkimuksen tarkoitus on selvittää millaista Tallinnasta lähetetty propaganda oli, kenet se tavoitti ja miten se vaikutti. Tutkimuksen päälähteet ovat ohjelmien käsikirjoitukset sekä kuuntelijoiden toimitukselle lähettämät kirjeet.

Tutkimuksen mukaan Neuvosto-Viron radion lähettämä suomenkielinen ohjelma oli osa Neuvostoliiton harjoittamaa kylmän sodan radiopropagandaa. Ohjelman tärkein sisältö oli korostaa neuvostojärjestelmän paremmuutta. Ulkopoliittinen materiaali ja osa uutisaineistosta tuli Moskovasta. Noin puolet ohjelma-ajasta oli Tallinnassa sijainneen toimituksen omaa ohjelmaa. Varsinkin Stalinin aikana ohjelmat olivat kaavamaisia ja yliampuvia. Vuodesta 1954 Tallinnassa toimitettu ohjelmisto alkoi monipuolistua ja kehittyä sisällöltään. Ohjelmat paranivat myös teknisesti. Suomenkielisten lähetysten kymmenen ensimmäistä vuotta olivat kehittymisen aikaa.

Lähetyksillä oli 1950-luvun puolivälissä yli sata tuhatta kuuntelijaa. Eniten Tallinnaa kuunneltiin Helsingin seudulla. Kuuntelijakunta oli suurimmillaan sunnuntaisin, jolloin ohjelmassa oli tunnin mittainen musiikkipitoinen ohjelma, usein toivekonsertti. Aktiiviset Tallinnan-kuuntelijat olivat yleensä kommunisteja, mutta toki lähetyksillä oli muitakin kuuntelijoita. Tärkeimmät kuuntelemisen syyt olivat poliittinen vakaumus, musiikki ja kiinnostus Viroa kohtaan. Nämä kolme pääsyytä eivät lue pois toisiaan.

Tallinnasta lähetetyt suomenkieliset lähetykset loivat myönteistä kuvaa Neuvostoliitosta ja Virosta osana sitä. Ne olivat monelle aktiiviselle kuuntelijalle ainoa väylä kuunnella mieleistään radio-ohjelmaa. Ne olivat myös ainoa tapa saada tietoja Virosta, kun kaikki muut yhteydet olivat poikki. Suurin vaikutus lähetyksillä oli yksilöiden ja perheiden arkielämään. Ne antoivat puheenaiheita ja toivoa paremmasta tulevaisuudesta myös Suomen työläisille.

Viro - radio - historia
Neuvostoliitto - kylmä sota - propaganda
radio-ohjelmat - kuuntelutottumukset