TURUN YLIOPISTO
Humanistinen tiedekunta
Yleisen historian laitos

SANTA, JUHA: PSYKOHISTORIAA VAI TAPAHTUMAHISTORIAA - Adolf Hitlerin syntyperä Hitler-elämäkerroissa 1935-2000

Pro Gradu –tutkielma, 67 s.
Yleinen historia
Marraskuu 2005
 


Adolf Hitlerin väitetty juutalainen syntyperä on kiinnostanut historiantutkijoita jo 1930-luvulta lähtien. Kansainvälisesti tunnetuksi väitteen tekivät jo 1930-luvulla ilmestyneet ensimmäiset Hitler-elämäkerrat. Myöhemmin aiheeseen tarttuivat myös monet suppeammat tutkimukset.

Työssäni tarkastelen historiografisesta näkökulmasta Adolf Hitleristä kirjoitettuja elämäkertoja. Tarkoitukseni on selvittää, mitä Hitlerin syntyperästä on kirjoitettu eri aikoina ja miten käsitykset ovat muuttuneet tarkasteltavana ajankohtana. Keskeisenä näen myös vertailun muun aiheeseen liittyvän tutkimuskirjallisuuden välillä - millaisia eroja niissä esiintyy ja miten tutkimuskirjallisuuden käsitykset ovat vaikuttaneet biografioihin. Toisaalta tutkimuksessa pyritään vastaamaan kysymykseen, onko biografioiden synty-perää käsittelevissä osuuksissa nähtävissä vuosien 1935-2000 välillä aikajaksoja, joissa on erotettavissa yhtenäisiä teoreettis-metodologisia lähestymistapoja. Gerhard SCHREIBERin mukaan Hitler-biografiat voidaan jakaa perinteisiin poliittisiin elämänkertoihin ja psykohistorian tutkimuksiin. Siten luonnollinen kysymys kuuluu, onko biografioiden syntyperää käsittelevissä osuuksissa nähtävissä psykohistoriallista tulkintaa vai edustavatko ne perinteistä tapahtumahistoriaa.

Keskeisenä tutkimuksen johtopäätöksenä on, että biografiat ovat jo 1930-luvulta lähtien suhtautuneet Hitlerin väitettyyn juutalaisen syntyperään pääosin kriittisesti. Tutkimus osoittaa myös, että ylivoimaisesti suurin osa Hitler-biografioista käsitteli syntyperää tapahtumahistorian kautta ja edustaa siten perinteistä poliittista elämäkertaa näkökulmaltaan. Ainoastaan muutamat Hitler-biografiat edustavat syntyperää käsittelevän osion osalta psykohistoriaa.Asiasanat: historia, biografia, historiografia, syntyperä, psykohistoria, Adolf Hitler