TURUN YLIOPISTO
Historian laitos / Humanistinen tiedekunta

SALONEN, SAMI: ”Victims of an unjust treaty.” The Timesin ja Irish Pressin käsitys kansallissosialistisesta Saksasta vuosina 1933-36.

Pro gradu -tutkielma, 116 s.
Yleinen historia
Huhtikuu 2001


Adolf Hitlerin ja kansallissosialistien valtaannousu Saksassa 30.1.1933 oli suuri rasite kansainvälisille suhteille talouslaman rasittamassa Euroopassa. Äärioikeiston yleinen nousu ajoi muun muassa Ranskan ja Itävallan sisäpoliittiseen sekasortoon. Nuori kansallissosialistinen Saksa ei kuitenkaan aiheuttanut pelkästään maiden sisäisiä ristiriitoja. Esimerkiksi Iso-Britannian alaisessa Irlannissa sekä Suomessa oli havaittavissa yleistä Saksa-sympatiaa.

Tutkin tässä työssä, millainen oli englantilaisen sanomalehden The Timesin ja irlantilaisen sanomalehden Irish Pressin vuosien 1933-36 Saksa-kuvaa sekä, miten ne ilmensivät Iso-Britannian ja Irlannin suhteita. Iso-Britannian ja Irlannin suhteiden ilmeneminen on mielenkiintoinen kysymys, koska vuonna 1932 Irlannin vapaavaltion pääministeriksi nousi brittejä jo pitkään vastustanut Éamon de Valera. Aloitan tarkasteluni tammikuun 30. päivästä 1933 eli Adolf Hitlerin valtaannoususta ja päätän vuoden 1936 loppuun. Tämän työn laajuuden kannalta tutkimus on järkevää päättää tähän, koska vuosi 1937 oli tapahtumiltaan jo hiljaisempi ja se jakaakin 1930-luvun kahtia edettäessä kohti toista maailmansotaa.

Irish Pressin Saksa-kuva ilmensi Iso-Britannian ja Irlannin suhteita kahdella tavalla. Ensinnäkin lehti kannatti Versaillesin rauhansopimuksen kumoamista ja näin olen irlantilaiset eivät myöskään tuominneet Hitlerin rauhansopimusta rikkoneita toimia. Irish Press jopa puolusti ja piti niitä oikeutettuina. Syynä tähän oli se, että Irish Pressille Versaillesin rauhansopimuksen muuttaminen oli selvästikin ennakkotapaus oman Iso-Britannian ja Irlannin rauhansopimuksen muuttamiseksi. Toinen tapa oli de Valeran omaksuma vastakkainasettelun politiikka suhteissa Iso-Britanniaan. Myös Irish Press omaksui selvästi tämän linjan, sillä kaikki Saksan tapahtumat nähtiin Iso-Britannian toimien aiheuttamina. The Timesin ja Irish Pressin näkemykset tapahtumista erosivat luonnollisestikin toisistaan selvästi.

Myös lehtien suhtautuminen Saksaan oli hyvin erilainen, koska The Times tarkasteli tapahtumia selvästi kriittisemmin. Molempien lehtien suhtautumisessa tapahtui kuitenkin muutos vuoden 1935 aikana. Irish Pressin myönteisen toiveikas Saksa-kuva muuttui hivenen kriittisemmäksi, koska kansallissosialistit jatkoivat katolisten vastaisia toimiaan. The Timesin Saksa-kuva muuttui puolestaan sovittelevammaksi, koska lehti ja Iso-Britannian hallitus halusivat välttää ristiriitoja Saksan kanssa. Näin ollen Iso-Britanniassa oltiin jo hyvää vauhtia siirtymässä kohti 1930-luvun lopun huonomaineista appeasement –politiikkaa.

Asiasanoja: Historia, Saksa, sanomalehtikirjoittelu, Iso-Britannia, Irlanti, Saksa-kuva 1933-36, Iso-Britannian ja Irlannin suhteet.