Saarinen, Niko

TURUN YLIOPISTO
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos / Humanistinen tiedekunta

SAARINEN, NIKO:  Tutankhamonin hautalöydön käsittely The Times –sanomalehdessä 1922-1925.

Pro gradu –tutkielma, 89 s.
Yleinen historia
Kesäkuu 2010


Tutankhamonin hautalöytö oli tapahtuessaan vuonna 1922 äärimmäisen suosittu uutisaihe ympäri maailman. Löytö tapahtui tilanteessa, jossa Egypti oli ollut itsenäistyneenä Britannian protektoraatin asemasta vasta alle vuoden.

Käytän alkuperäislähteenä The Times –sanomalehteä, ja pyrin selvittämään miten lehti hautalöytöä käsitteli erityisesti kahden teeman osalta.

Näistä teemoista ensimmäinen on Egyptin ja Britannian valtasuhteiden ilmentymät siinä erikoisessa 1922 vallinneessa tilanteessa, jossa Egyptin itsenäisyys oli vielä hyvin nuori, ja Britannian valta maassa edelleen melko mittavaa. Itse asiassa ainoastaan sisäpolitiikka oli täysin Egyptin omissa käsissä. Enää ei voitu oletettavasti vedota suoraan kolonialistiseen valta-asemaan, miten siis Egyptin ja Britannian valtasuhteita käsiteltiin tilanteissa joissa Egyptin nähtiin ehkä toimivan liian itsenäisesti?

Toinen teemoista on miten muinainen Egypti lehden kirjoituksessa ilmentyy. Länsimaissa oli ollut useita egyptomanian, eli Egyptiin kohdistuvan populäärin kiinnostuksen aaltoja, joista Tutankhamonin aiheuttama oli suurin 1900-luvulla esiintyneistä. Ylipäätään muinaisella Egyptillä on ollut suuri vaikutus länsimaihin, ja siitä on esitetty mitä moninaisimpia tulkintoja.

Tutkimuslöydökseni ovat, että tyypilliset kolonialistiset asenteet Egyptiä kohtaan näkyvät kirjoittelussa melko selkeästi, vaikkakin ne on osin naamioitu toisenlaisten väitteiden alle. Muinaista Egyptiä käsiteltiin toisaalta ihaillen, mutta kuitenkin siten ettei sen yleensä myönnetty vaikuttaneen länsimaihin kovinkaan voimakkaasti. Lisäksi muinaisen Egyptin yhteyttä nykyiseen Egyptiin ei haluttu myöntää.

Asiasanat: arkeologia, brittiläinen imperiumi, dekolonisaatio, Egypti, egyptologia, egyptologia, Ekhnaton, kolonialismi, lehdistötutkimus, The Times, Tutankhamon.