TURUN YLIOPISTO
Humanistinen tiedekunta
Yleisen historian laitos

ROSENQVIST, JANNE: Amerikkalaisen populaarielokuvan Vietnamin sota. Kansallisen trauman purkautuminen valkokankaalla - Veteraani sotakokemuksen suodattimena.

Pro gradu -tutkielma, 114 s., 9 liites.
Yleinen historia
Tammikuu 1996

Tämän tutkielman kohde on tietyn amerikkalaisen populaarielokuvan osa-alueen, Vietnamin sota -elokuvan, yleisen historian selvittäminen ja analysoiminen. Tutkielman aiheena on amerikkalaisten Vietnamin sota -elokuvien yleisten kehityslinjojen kartoittaminen 1960-luvun lopulta 1980-luvun lopulle.

Tutkielman tarkoitus on analysoida sitä, miten amerikkalainen populaarielokuva on kuvannut kansallisesti traumaattista lähihistoriaa ja mitkä ovat Vietnamin sota -elokuvien keskeisimmät teemat. Tutkielma pyrkii löytämään kytkentöjä elokuvien ja niitä ympäröivän yhteiskunnan väliltä. Tutkielman pääkysymys tarkastelee sitä, miten amerikkalainen Vietnam-kokemus on purkautunut populaarielokuvan kautta ja miten eri aikoina poliittiset ja yhteiskunnalliset olosuhteet ovat vaikuttaneet Vietnamin sodan tulkintaan elokuvissa. Pääkysymyksen tarkastelussa käytetään usein veteraaninäkökulmaa, jonka kautta analysoidaan myös amerikkalaisen populaarisankarin problematisointia.

Tutkielman kohteena on joukko nimekkäimpiä amerikkalaisia Vietnamin sota -elokuvia, jotka keskeisimmin sisältyvät tutkielman kysymysasetteluun ja ovat sidoksissa amerikkalaiseen Vietnam -kokemukseen. Tässä tutkielmassa käytetyt Vietnamin sota -elokuvat ovat - sulkeissa valmistumisvuosi ja ohjaaja(t): Vihreät baretit (1968, John Wayne & Ray Kellogg), Taksikuski (1976, Martin Scorsese), Katkera paluu (1978, Hal Ashby), Kauriinmetsistäjä (1978, Michael Cimino), Ilmestyskirja Nyt (1979, Francis Coppola), Taistelija (1982, Ted Kotcheff), Poikkeuksellista rohkeutta (1983, Ted Kotcheff), Rambo - Taistelija 2 (1985, George P. Cosmatos), Platoon - nuoret sotilaat (1986, Oliver Stone), Full Metal Jacket (1987, Stanley Kubrick), Hamburger Hill (1987, John Irvin), Syntynyt 4. heinäkuuta (1989, Oliver Stone), Sodan arvet (1989, Brian De Palma). Elokuvien valinnan kriteereinä ovat olleet yksittäisen elokuvan vaikutus lajityypin kehitykseen, kaupallinen menestys ja sekä kritiikin että tutkimuksen huomio.

Vietnamin sota -elokuvilla on merkittävä osuus amerikkalaisen populaarikulttuurin Vietnamin sodan representaatiossa. Vietnamin sota -elokuvat ovat myös olleet kiinteä osa syntyajankohtansa yhteiskunnallista ja poliittista keskustelua. Amerikkalainen populaarielokuva on kirjoittanut uudelleen Vietnamin sodan historiaa eri aikoina eri tavoin. Amerikkalaisten suhtautuminen veteraaneihin on vaikuttanut siihen, miten populaarielokuva on veteraaneja kuvannut ja vaikutus on ollut myös päinvastainen, sillä elokuva on luonut voimakkaita mielikuvia. Vietnamin sota -elokuva on merkittävä osa amerikkalaisen elokuvan nykyhistoriaa ja sillä on ollut myös voimakas rooli Vietnam-kokemuksen purkuväylänä amerikkalaisessa kulttuurissa.