TURUN YLIOPISTO
Historian laitos/Humanistinen tiedekunta

ROINE, NINA: Kauneutta vaalimassa.
1920-luvun amerikkalaisnaisten kauneudenhoito mainosten valossa

Pro gradu –tutkielma,  93 s.
Yleinen historia
Syyskuu 2000


Tutkimuksessa selvitetään keskiluokkaisten amerikkalaisnaisten elämän Eri osa-alueilla, erityisesti kauneudenhoidossa ja ulkonäössä tapahtuneita muutoksia  1920-luvulla. Tutkimuksen päätarkoituksena on pohtia, millaisia kauneudenhoito –ja hygieniatuotteita naisille mainostettiin ja millä keinoin. Esille on lisäksi tuotu niitä muutoksia, joita sekä kauneudenhoidossa, että naisten elämässä yleisesti tapahtui
1920-luvun kuluessa.

Alkuperäislähteenä on käytetty amerikkalaisen muotilehden Harper's Bazarin kauneudenhoitomainoksia vuosien 1919-1929 välisenä aikana. Tutkimuskirjallisuus perustuu pääosin mainontaa, Yhdysvaltain 1920-lukua ja kauneudenhoitoa käsitteleviin teoksiin.  1920-luvun amerikkalainen yhteiskunta kohtasi uusia haasteita, kunnaisten työssäkäynti alkoi yleistyä, korkeakoulutus naisten keskuudessa lisääntyä ja naisten ulkoisen olemus saada uusia, ennen näkemättömiä piirteitä. Käytöksessä ja moraalissa naiset astuivat yhä uskaliaammin miesten ennen hallitsemille reviireille tupakoinnin ja alkoholinkäytön saadessa yhä laajempaa suosiota myös naisten keskuudessa. Useat näistä 1920-luvun muutosprosesseista olivat hitaita, ne olivat saaneet alkunsa jo edellisillä vuosikymmenillä ja jatkoivat kehittymistään myös seuraavilla. Muotiin ja ulkoiseen olemukseen liittyvistä muutoksista monet sen sijaan jäivät 1920-luvun tuotteiksi. 1920-luvun kuluessa kauneudenhoito ja ehostaminen kokivat huomattavan nousukauden. Ihonhoitotuotteiden valmistus muutti lopullisesti kotikeittiöstä laboratorioon ja itsensä ehostaminen ja hoitaminen muuttuivat  kielletystä yhä sallitummaksi, vähitellen jokaisen naisen velvollisuudeksi.

Koska tutkimuksessa perehdytään kauneudenhoitoon  mainosten avulla, on kuvallisella materiaalilla työssä suuri osuus. Mainos on kuvan ja tekstin muodostama kokonaisuus, jotka molemmat antavat katteettomia lupauksia lukijalleen ja vaativat kriittistä lukutapaa, mutta antavat myös tietoa edustamastaan ajasta ja sen käsityksistä. Näistä mainoksista on löydettävissä neuvoja ja ohjeita itsestään huolehtimiseen sekä tuotteita, jotka tulivat markkinoille juuri 1920-luvulla. Mainosten kuvat
puolestaan viestittävät siitä, millaiset muoti -ja naisihanteet aikakautta hallitsivat.

Asiasanat: 1920-luku, kauneudenhoito,  kosmetiikan historia, mainonta, Yhdysvallat.