Ravea, Tuomas

TURUN YLIOPISTO
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos

RAVEA, TUOMAS: Aamurauhanmaan verenpunainen aamunkoitto. The Times ja Korean tilanne 1947–1950

Pro gradu -tutkielma, 84 s, 2 liites.
Yleinen historia
Kesäkuu 2010


Tämän työn tarkoitus on tutkia brittiläisen The Times -lehden suhtautumista Korean tilanteeseen vuosina 1947–1950. Tutkimus ulottuu ajallisesti Koreaa jakaneen miehityshallinnon ajasta aina YK:n Inchonista alkaneen vastahyökkäyksen loppuun lokakuussa 1950.

The Times on perinteisesti ollut Ison-Britannian vaikutusvaltaisin lehti ja sitä on usein tulkittu myös maan konservatiivisten hallitusten ääneksi. Tutkimuksen aikavälillä lehden omisti majuri J.J. Astor, jonka katsotaan olleen varsin passiivinen lehden toimittamisen suhteen. Vuosien 1947–1951 aikana Ison-Britannian konservatiivinen puolue oli oppositiossa, maata johti Clement Attleen Labour-hallitus. Työn tavoitteena on selvittää minkälaisia ratkaisu- ja kehitysehdotuksia lehti antoi vuosien 1947–1950 aikana Korean tilanteeseen ja miten lehti otti kantaa Korean sodan nopeaan etenemiseen ennen kiinalaisten interventiota. Lisäksi työ pyrkii myös selvittämään syitä ja ilmiöitä näiden kysymysten takana. Tarkastelun kohteena ovat The Timesin pääkirjoitukset, jotka selkeimmin antavat kuvan lehden linjasta ja sen lukijoilleen välittämästä kuvasta.

The Timesin mielipiteet Korean tilanteen ratkaisemiseksi lähtivät aluksi toisen maailmansodan aikaisten liittoutuneiden yhteistyön pohjalta, mutta kääntyivät pian tukemaan YK:ta tilanteen ratkaisijana. Laajimmin lehden linjaan vaikuttaneet tekijät olivat Ison-Britannian sisäiset ongelmat, mutta myös sen henkilöstövaihdokset olivat tärkeitä tekijöitä lehden linjan määrittelylle. Kannanotoissaan sotatoimia kohtaan lehti on varsin offensiivinen ja se kritisoi hallituksen toimia etenkin ensimmäisen perääntymisvaiheen aikana. Lehden mielipiteet erosivat tässä suhteessa hallituksen mielipiteistä, jotka olivat huomattavasti maltillisempia, sillä hallitus pelkäsi sodan laajenemista. Lehden kirjoituksista heijastui maan uusi asema maailmanpolitiikassa, sen taloudelliset vaikeudet ja usko YK:n asemaan uutena tekijänä maailmanpolitiikassa.

Asiasanat: The Times, lehdistö, Iso-Britannia, Korean sota.