TURUN YLIOPISTO

Historian laitos/ Humanistinen tiedekunta

POSTI, JANNE: TAISTELLEN UUTEEN EUROOPPAAN
Signal Saksan propagandavälineenä II maailmansodassa

Pro gradu -tutkielma, 107 s.
Yleinen historia
Maaliskuu 2000


Signal oli toisen maailmansodan aikana Kolmannen valtakunnan ulkomaille suunnatun propagandan kiiltokuva ja lippulaiva. Tätä neliväritekniikalla painettua ja kahdesti kuukaudessa huhtikuusta 1940 maaliskuuhun 1945 ilmestynyttä aikakauslehteä luettiin erittäin paljon. 20 kielelle käännetty lehti ohitti vuonna 1943 2.5 miljoonan kappaleen levikin. Signal oli toisen maailmasodan aikana Euroopassa ilmestyneistä aikakauslehdistä suurin.

Signal oli Saksan armeijan, Wehrmachtin, alainen lehti. Se suunniteltiin kertomaan ulkomaille värikkäin kuvin ja sanoin Saksan jatkuvista voitoista salamasodassa. Jatkuvien voittojen hiipuessa Signalin pääteemaksi tuli Saksan johtaman Uuden Euroopan propagoiminen. Signal ei ollut Joseph Goebbelsin johtaman propagandaministeriön suorassa valvonnassa ajan yleisen tavan mukaan vaan se oli leimallisesti Saksan armeijan lehti. Menestyksen myötä se sai toimituksellisia erivapauksia ja oli sisällöltään usein varsin erilainen kuin saksalaisten Saksaan suuntaama lehdistöpropaganda.

Tutkielma käsittelee Signalia propagandahistorian ja kuvatutkimuksen näkökulmasta. Se etsii vastausta Signalin välittämään kuvaan sodan eri vaiheista ja sen avulla saavutettavaksi tarkoitetun Uuden Euroopan luonteesta. Tutkielman tarkoituksena on vastata seuraaviin pääkysymyksiin: Mitä Signalin sisällössä painotettiin ja miten lehti muuttui sodan kuluessa? Millainen oli sotatapahtumien ja kulttuurin suhde lehdessä? Miten Saksa tuotiin esille Signalissa? Millaista viholliskuvaa ja liittolaiskuvaa Signal sodan eri vaiheissa välitti? Miten ajatus uudesta Saksan johtamasta Euroopasta ja eurooppalaisuudesta lehdessä kehittyi?

Tutkielman alkuperäislähteinä olen käyttänyt Signalin suomenkielistä versiota sen ilmestymisajalta vuoden 1942 alusta vuoden 1944 kesään asti. Vuosilta 1940-1941 ja 1944-1945 minulla on ollut käytössä lehden saksan- ja englanninkielinen facsimile-painos.

Signal tarjosi siloitellun kuvan Hitlerin Saksasta. Sodan alkuvaiheen näyttävästä voittojen kuvaamisesta lehti siirtyi sotamenestyksen hiipuessa vähitellen kohti Uuden Euroopan rakentamista. Alun suhteellisen totuudenmukaisista sodan kuvaamisesta Signal kääntyi kohti Uuden Euroopan yhä haaveellisempaa unelmointia. Lehden alkuperäisestä sisällöstä Signal ajautui sodan kuluessa varsin kauas. Lehden ulkoinen näyttävyys säilytettiin kuitenkin aina kevään 1945 katkeraan loppuun saakka.

Asiasanat: Eurooppa, Kolmas valtakunta, propaganda, propagandahistoria, Saksa, Signal, Signaali, toinen maailmansota.