TURUN YLIOPISTO
Humanistinen tiedekunta
Yleisen historian laitos
PAJARI, Kirsi: The Times ja kansallissosialistisen Saksan
juutalaispolitiikka vuosina 1933-1945
Pro gradu -tutkielma, 115 s.
Yleinen historia
Kesäkuu 2000


Vuonna 1933 kansallissosialistien noustua valtaan Saksassa juutalaisten olot
maassa alkoivat eskaloituvasti kurjistua. Antisemitismin voimistuminen alkoi julkisista herjauksista ja yksittäisistä väkivallanteoista ja päätyi suuren yleisönkin hyvin tuntemaan Lopulliseen ratkaisuun, jonka puitteissa kansallisisosialistit surmasivat noin kuusi miljoonaa juutalaista.

Työssäni tarkastelen kansallissosialisten juutalaispolitiikkaa Ison-Britannian johtavan sanomalehden - The Timesin - kautta. Tutkin Timesin lukijakunnalleen välittämään kuvaa juutalaisten kohtaloista kansallissosialistien hallinnon alaisuudessa ja myöhemmin sodan sytyttyä myös saksalaisten miehittämillä alueille. Pyrin selvittämään, miten paljon ja minkälaatuista tietoa Timesin lukijat pystyivät saamaan lehden julkaisemista artikkeleista. Samalla yritän pohtia, löytyykö lehden kirjoittelusta jotain syytä siihen, miksi Saksan ulkopuolella reagoitiin käynnissä olevaan ihmisoikeuksien loukkauksiin ja lopulta suoranaiseen kansanmurhaan niin vähäisissä määrin. Tutkimusaineiston tarkastelussa pyrin myös erottelemaan lehden erilaiset artikkelit, kuten uutisaineiston, pääkirjoitukset ja yleisönosastokirjeet.

Kolmannen Valtakunnan vuosina Times kiinnitti melkoisesti huomiota Saksan juutalaispolitiikkaan. Tutkimusaiheeseen liittyviä artikkeleja on runsaasti ja niiden välittämät tiedot ovat jälkimaailman tietämyksen valossa melko tarkkoja ja totuudenmukaisia aina yksityiskohtia myöten. Tietolähteenä oli usein myös arvostettuja ja puolueettomia tahoja. Saksalaisen antisemitismin mittasuhteet ja systemaattinen luonne tekivät siitä kuitenkin niin ainutlaatuisen ja ennennäkemättömän ilmiön Euroopan historiassa, että ymmärrettävästi suuren yleisön oli vaikea uskoa lehdistön välittämiin tietoihin, julkaistiin se miten perinteikkäässä ja luotettavaksi tunnetussa lähteessä tahansa. Mutta se yleinen harhaluulo, että juutalaisten kohtaloista kansallissosialistisessa Saksassa ei ulkomaisissa lehdissä olisi aikanaan ollut juurikaan informaatiota, on täysin perätön.