TURUN YLIOPISTO
Historian laitos

PÄIVINEN, Pasi: Espanjan antiterrorismipolitiikka ETAa vastaan vuosina 1984-1986.

Lisensiaatintutkimus
Yleinen historia 2006
 

Baskimaassa syntyi 1800-luvun lopulla nationalistishenkinen liike reaktiona baskiyhteiskunnan muutokseen. Vuonna 1876 Espanjan neljä Baskimaakuntaa menettivät lähes kokonaan erityisoikeutensa, fuerot. Baskinationalismin ideologia nousi poliittisen ja sosiaalisen hegemonian menetyksen vaikutuksesta. Sabino Arana (1865 - 1903) oli baskinationalismin herättäjä ja hän antoi baskien asuttamalle alueelle nimen Euskadi.

Baskimaa ja vapaus -niminen liike, Euzkadi Ta Azkatasuna (ETA) perustettiin heinäkuussa 1959. Sen tavoitteena on ollut itsenäisen baskivaltion perustaminen. ETAn syntyyn vaikutti myös kenraali Francisco Francon baskeihin kohdistamat sortotoimet. Baskien mielipiteen ilmaisuvapautta rajoitettiin, oma kieli (euskera) kiellettiin, vanhoja baskivirkamiehiä korvattiin espanjalaisilla ja baskinationalismi yritettiin tukahduttaa myös väkivallan avulla.

ETAn terroritoiminta rajoittui 1960-luvulla muutamiin yksittäisiin terrori-iskuihin. Toiminta muuttui 1970-luvun aikana militaristiseksi systemaattiseksi terrorismiksi. Vuoden 1977 yleisen armahduksen seurauksena Espanjan vankiloista vapautui Francon aikana vangittuja radikaaleja baskeja ja ETAn terrorin määrä kasvoi voimakkaasti vuoteen 1986 saakka.

Espanjan tavoitteena on ollut säilyttää maa yhtenäisenä ja torjua ETAn terroria monipuolisia antiterrorismimenetelmiä hyväksi käyttäen. Hallituksen antiterrorismistrategiana on vuosien 1984 - 1986 aikana ollut terrorismin syiden tunnistaminen ja poistaminen kansainvälisen oikeuden periaatteita ja kansallista lainsäädäntöä noudattaen.

Espanja on reagoinut terrorismiin lainsäädäntöä uudistamalla ja uusia lakeja laatimalla, sosio-ekonomisia eroja kaventamalla, kehittämällä antiterrorismiyhteistyötä naapurimaiden, erityisesti Ranskan, kanssa ja tiivistämällä kansainvälistä yhteistyötä. Hallitus käynnisti myös yhteiskuntaan uudelleensopeuttamisohjelma, joka antoi terroristeille mahdollisuuden luopua väkivallasta ja palata normaaliin elämään.

Poliisin ja turvallisuusjoukkojen antiterrorismityö on ollut myös tärkeä osa ETA-terrorismin torjuntaa. Espanja ei ole pystynyt lopettamaan ETA-terrorismia kokonaan, mutta se on vähentynyt merkittävästi maan harjoittaman antiterrorismipolitiikan vaikutuksesta.