TURUN YLIOPISTO
Historian laitos

MATTI PAAVOLA: Sanomalehtimainonta Yhdysvalloissa maailmansotien välisenä aikana

Laudatur tutkielma 95 s.
Yleinen historia
Lokakuu 1991
 

Tutkielmassa tarkastellaan sanomalehtimainontaa Yhdysvalloissa maailmansotien välisenä aikana. Työn alkuosassa luodaan yleiskatsaus Yhdysvaltojen talous ja yhteiskuntakehitykseen 1920ja 1930 luvuilla. Tämä yleiskatsaus on tehty Yhdysvaltojen historian yleisesityksiä 1ähteinä käyttäen. Varsinaisena lähdemateriaalina mainontaa tutkittaessa on käytetty The New York Timesin joulukuun numeroita vuosilta 1920, 1923, 1926, 1929, 1932, 1935 ja 1939. Työn mainonnan tutkimus on pääosiltaan kvantitatiivista mainosten lukumäärän kehityksen tarkastelua maailmansotien välisenä aikana. Mainosten laadullinen kehittyminen on myös otettu huomioon analysoimalla mainosten ulkoasun kehittymistä sekä tarkastelemalla kuvan käytön kehittymistä. Mainosten määrän kehittyminen on ilmaistu taulukoilla. Laadullinen kehitys on analysoitu varsinaisessa käsittelyluvussa. Tutkimusongelman tutkielmassa muodostaa kysymys miten 1920 luvun ja 1930 luvun suuret yhteiskunnalliset muutokset näkyivät mainosten määrässä ja laadussa The New York Timesissä.