TURUN YLIOPISTO
Historian laitos

PAAJANEN-SAINIO, ULLA: YHDYSVALLAT JA LÄNSI EUROOPAN TALOUDELLINEN YHDENTYMINEN VUOSINA 1947-1955

Syventävien opintojen tutkielma 123 s.
Yleinen historia lokakuu 1989
 

Tutkielmani aihe on Yhdysvallat ja Länsi Euroopan taloudellinen yhdentyminen vuosina 1947 1955. Nämä vuodet ovat tärkeitä, koska vuonna 1947 Yhdysvallat teki ehdotuksen Marshall avusta ja Trumanin oppi muotoiltiin. Varsinainen konkreettinen yhdentymiskehitys alkoi 1950 luvun alussa ja vuosi 1955 muodostui käännekohdaksi Yhdysvaltain suhtautumisessa Länsi Euroopan yhdentymiseen.

Tutkimukseni tavoitteena on ollut esitellä Yhdysvaltojen mielipidettä ja roolia Länsi Euroopan integraatiokehityksessä toisen maailmansodan jälkeen. Perinteinen käsitys tästä prosessista on ollut, että Yhdysvallat auttoi jaloilleen sodan ruhjoman Länsi Euroopan Marshall avun turvin ja tämän jälkeen Länsi Eurooppa omasta aloitteestaan alkoi integroitua taloudellisen yhteistyön muodossa.

Alkuperäisaineistona olen tutkimuksessani käyttänyt dokumenttikokoelmaa Foreign Relations of the United States, joka käsittelee Yhdysvaltojen ulkopolitiikkaa toisen maailmansodan jälkeen. Muita dokumenttikokoelmia, joita olen käyttänyt, ovat yhdysvaltalainen Department of State Bulletin ja ranskalainen l'Année Politique. Muistelmakirjallisuudesta olen käyttänyt ulkoministeri Dean Achesonin muistelmia. Tutkimuskirjallisuuteni koostuu suurimmaksi osaksi 1950 ja 1960 luvuilla tehdyistä tutkimuksista, jolloin minun kannaltani tärkeää ajanjaksoa on tutkittu kohtalaisesti. Uudempia tutkimuksia työssäni edustavat Alfred Grosserin ja Hans Peter Schwarzin teokset.

Ensimmäisessä luvussani selostan taloudellista kehitystä Länsi-Euroopassa ja Yhdysvaltain Länsi Euroopan politiikkaa sodan jälkeen. Seuraavassa luvussa käsittelen yksityiskohtaisesti Yhdysvaltain politiikkaa Schumanin suunnitelmaa kohtaan 1950 luvun alussa. Viimeisessä luvussa selvitän Yhdysvaltain suhdetta Länsi Euroopan taloudelliseen yhdentymiskehitykseen vuosina 1952 1955. Tänä ajanjaksona perustettiin hiili ja teräsyhteisö ja Yhdysvaltain huoli taloudellisen yhdentymisen onnistumisesta alkoi vähentyä.