TURUN YLIOPISTO
Historian laitos / Humanistinen tiedekunta

OKSANEN, JARI: Saksan ja Ison-Britannian varustelukilpa 1933-39.

Pro gradu-tutkielma, 100 s.
Yleinen historia
Kesäkuu 2001

Adolf Hitlerin valtaannousu 30.1.1933 muutti nopeasti poliittista ja ennenpitkää myös sotilaallista tilannetta Euroopassa. Saksa aloitti uuden johdon alaisena varustautua ennen näkemättömin voimin hyvin nopeasti. Muutamassa vuodessa Saksa loi niin iskuvoimaiset asevoimat, että niiden uhka riitti monta kertaa takaamaan maalle helpon voiton. Saksan toimia auttoi sen vastustajien rauhantahto ja eripuraisuus, minkä vuoksi yhteisrintamaa Hitlerin hyökkäysten pysäyttämiseksi ei saatu aikaan.

Iso-Britannia oli näistä Saksan vastustajista tärkein ja maassa tehdyt päätökset vaikuttivat kaikkien muiden Saksan vastustajien päätöksiin. Koska Englanti halusi rauhaa mihin hintaan hyvänsä, Hitler sai tehdä monta vuotta ihan mitä tahansa ilman rankaisua. Vuonna 1939 Iso-Britannia kyllästyi lopulta Hitlerin toimiin ja alkoi vastustaa niitä. Maa alkoi todella varustautua, koska sota nähtiin ainoaksi keinoksi pysäyttää Saksa. Lopputuloksena oli toisen maailmansodan syttyminen.

Tutkin työssäni Saksan ja Ison-Britannian varustautumista ja syitä siihen miksi Saksa kykeni luomaan niin ylivoimaiset asevoimat verrattuna Isoon-Britanniaan. Aloitan tarkasteluni Hitlerin valtaannoususta 30. tammikuuta 1933 ja päätän sen toisen maailmansodan alkamiseen 1. syyskuuta 1939. Tämä tutkimusväli on hyvä Saksan tapauksessa, koska tapahtumat rajautuvat hyvin tarkasti. Iso-Britannian tapauksessa tälläistä selvää rajausta ajankohdan alkamisen suhteen ei voi tehdä, mutta lopetuskohta on yhtä hyvä, koska myös Englanti liittyi sotaan syyskuussa. Saksan tapahtumat ovat sen vuoksi vaikuttaneet myös sen valintaan, koska pro gradussani alkaa Ison-Britannian tutkiminen. Hitlerin valtaannousu ei ole huono aloituskohta Englanninkaan tapauksessa.