TURUN YLIOPISTO
Historian laitos

OJANPERÄ, VIRVA: Huippujen ja laaksojen kulkijoita: Sveitsin matkailun kehittyminen 1860-luvulta ensimmäiseen maailmansotaan

Pro gradu-tutkielma, 166 s; 7 liitesivua
Yleinen historia
Heinäkuu 1993

Tutkimus selvittää Sveitsin matkailun syntyä ja kehittymistä 1860-luvulta ensimmäiseen maailmansotaan. 1860-luvulta lähtien Sveitsin matkailu koki noususuhdanteen joka jatkui aina ensimmäiseen maailmansotaan.

Lähdeaineistona on käytetty runsaasti alkuperäismateriaalia; muistelmia, matkakertomuksia ja -kirjeitä sekä lehtiartikkeleita. Runkoa tarkastelulle ovat muodostaneet Baedekerin julkaisemat Sveitsin opaskirjat.

Matkustamismahdollisuuksien ja vaurauden lisääntymisen lisäksi liikenneyhteyksien kehittymisellä, erityisesti kattavan rautatieverkoston rakentamisella oli tärkeä merkityksensä Sveitsin matkailun nousussa. Kiehtovan luonnonkauneutensa lisäksi Sveitsi oli tarjota matkailijalle korkeatasoista palvelua ja monipuolisia ajanvietteitä - ja harrastuksia. Matkailijat alkoivat 1800-luvun loppupuolella kiinnostua reipashenkisemmästä ulkoilmamatkailusta enemmän kuin aikaisemmin oli ollut tapana. Kohteiden muuntautumiskyvyllä oli oma tärkeä merkityksensä, koska muodikkuus nousi hyvin tärkeäksi tekijäksi matkakohteen valinnassa.

Koko tarkastellun ajanjakson matkaileminen Sveitsissä säilyi varakkaan yläluokan harrastuksena. Patikointi ja vuorikiipeilyharrastus vetosi alkuaikojen matkailijoihin ja erityisesti englantilaiset olivat innokkaita vuorikiipeilijöitä. Kylpylätoiminta oli ollut tasaisesti suosittua Sveitsissä ja kylpylät olivat aristokratian suosimia yleellisiä lomakohteita. Uuden lääketieteen myötä nousseet ”ilmahoitomenetelmät” toivat puolestaan ihmisiä vuoristoparantoloihin. Talviurheilulajien myötä perustettiin muodikkaita talviurheilukeskuksia, joissa huvittelu ja hauskanpito nousi usein matkailijoilla urheilua tärkeämmäksi. Kehitys kulki kohti ensimmäistä maailmansotaa yhä yleellisempään suuntaan ja monien mielestä Sveitsistä oli tullut jo liikakansoitettu kohde. Sveitsin matkailussa alkoi tuolloin olla nähtävissä selviä massaturismin piirteitä.

Tutkimuksessa selvitellään myös matkailijoiden lomaharrastuksia Sveitsissä. Englantilaiset olivat Sveitsin matkailun pioneereja ja vasta uusien talviurheilukeskusten myötä amerikkalaiset matkailijat löysivät tiensä Alpeille.