TURUN YLIOPISTO
Yleisen historian laitos

PIRKKA NIKULAINEN: Englanti ja interventio Pohjois-Venäjälle maaliskuusta 1918 lokakuuhun 1919

Pro gradututkielma. 87 s., 1 karttas.
Yleinen historia
Tammikuu 1988
 

Työ tutkii syitä, jotka saivat Englannin maaliskuusta 1918 lokakuuhun 1919 suorittamaan aseellisen intervention Pohjois- Venäjälle. Käsitteellä Pohjois-Venäjä tarkoitetaan lähinnä Murmanskia ja sen ympäristöä. Venäjän puoleista Itä-Karjalaa sekä Arkangelin kaupunkia ja sen ympäristöä n. 300 kilometrin säteellä.

Lähteinä on käytetty Foreign Officen asiakirjoja vuosilta 1917 1918, joita on mikrofilmeinä Turun yliopiston yleisen historian omissa kokoelmissa. Myös War Officen Venäjään liittyvää materiaalia on käytetty, jota sisältäviä mikrofilmejä on Valtionarkiston kokoelmissa. Lisäksi on tukeuduttu alan lähdejulkaisuihin, tutkimus ja muistelmakirjallisuuteen. Tärkein käytetty tutkimusteos on ollut L. STRAKHOVSKYn "Intervention at Archangel" (New Jersey 1944).

Tutkimuksen mukaan Englanti aloitti intervention Pohjois-Venäjälle pyrkimyksenään luoda uusi itärintama Venäjälle Saksaa vastaan, joka Brest Litovskin rauhan myötä oli vapautumassa kahden rintaman sodasta. Kesän 1918 kuluessa liittoutuneiden interventio Pohjois-Venäjälle sai yhä selvemmin Neuvosto Venäjän ja bolsevismin vastaisia piirteitä.

Englannin pyrkimyksenä oli Pohjois-Venäjällä tiukasti pitää sekä talous että poliittiset asiat omassa johdossaan, Nämä piirteet näkyvät sen suhteissa paikalliseen Pohjois-Venäjän hallitukseen ja alueella toimeenpannussa rahauudistuksessa, jonka alkuunpanijana oli Englanti. Silti ei voida väittää, että Englannin toiminta Pohjois-Venäjällä osoittaisi varmasti esim. pyrkimyksiä jakaa entinen Venäjän imperiumi pienempiin osiin.

Uutta itärintamaa ei Pohjois-Venäjän kautta kyetty Saksaa vastaan luomaan. Bolsevikkeja ei myöskään kyetty syrjäyttämään vallasta. Sen sijaan kyettiin sitomaan jonkin verran saksalaisia joukkoja Venäjälle ja estämään Saksaa hankkimasta itselleen sukellusvenetukikohtaa Jäämeren rannikolta.