TURUN YLIOPISTO
Historian laitos

NIEMI, PEKKA: MASSOJEN ESPANJASTA YKSILÖN ESPANJAAN - Suomalainen turismi Espanjassa vuosina 1965-1992

Pro gradu -tutkielma, 126 sivua; 10 liitesivua
Yleinen historia
Lokakuu 1995

Tutkimuksessa selvitetään suomalaisten Espanjan-matkailua ja sen kehittymistä vuosina 1965-1992. Tutkielman ajallinen rajaus liittyy yleiseurooppalaisen massaturismin kehitykseen, jonka myötä myös suomalaiset alkoivat matkustaa suurin joukoin. Lähdeaineistona on käytetty matkailijoiden haastatteluja, matkaesitteitä, sanoma- ja aikakauslehtien artikkeleita ja tilastoja. Alkuperäisaineistona on käytetty myös runsaasti eri tieteenalojen kirjallisuutta.

Edellytykset massaturismille luotiin 1960-luvulla, jolloin suomalainen yhteiskunta vaurastui ja tasa-arvoistui. Yhä useammilla oli varaa ja aikaa matkustaa. Lisäksi seuramatkojen organisointi teki matkalle lähdön yhä helpommaksi. Espanjassa huomattiin niin ikään turismin taloudelliset mahdollisuudet 1960-luvulla ja turismiin panostettiin voimakkaasti. Espanjasta tulikin nopeasti suomalaisten suosituin etelänmatkakohde. Espanjassa matkailijoita houkutti erityisesti aurinko. Tästä syystä turismi keskittyi muutamiin rantalomakeskuksiin. Suomalaisten suosikeiksi vakiintuivat Kanarian saaret, Mallorca ja Costa del Sol. Vaikka matkailijat alkoivat varsinkin 1980-luvulla vaatia matkoiltaan yhä enemmän muutakin kuin aurinkoa, ei Espanjan tarjonta ole juuri muuttunut

Matkailijamäärien räjähdysmäinen kasvu aiheutti muutoksia suhtautumisessa matkustamiseen. Matka Espanjaan 1960- ja vielä 1970-luvulla saattoi olla eksoottinen seikkailu, jolla oli myös statusarvoa naapurien silmissä. Viimeistään 1980-luvulla etelänmatkailu alettiin nähdä kuitenkin jo osana totuttua ja hyväksyttyä kulutusta. Mallorcalle lähdettiin kuin kesämökille. Samalla suomalaiset alkoivat tiedostaa oman turistiutensa. Matkailijat tulivat kriittisiksi ja alkoivat huomata myös turismin kielteiset puolet kuten esimerkiksi ympäristöongelmat. Matkoilla käyttäytyminen muuttui kollektiivisesta yksilöllisemmäksi: Retkille osallistuttiin 1980-luvulla vähemmän ja suurista suomalaisista joukkotapahtumista siirryttiin yksilöllisiin harrastuksiin kuten golfiin ja itsenäiseen kiertelyyn matkakohteessa. Matkailun muutoksista huolimatta Espanja, varsinkin Kanarian saaret, on pysynyt suomalaisten suosituimpana etelänmatkakohteena.