TURUN YLIOPISTO
Humanistinen tiedekunta

NEVALA, AINO: Suomalaisen naisasialiikkeen yhteydet muiden maiden naisasialiikkeisiin ja kansainväliseen naisasiatyöhön

Pro gradu tutkielma, 116 sivua
Yleinen historia
Toukokuu 1980
 

Tutkielman taustaksi on valotettu naisasialiikkeen syntyvaiheita niissä maissa, jotka ovat olleet tärkeässä asemassa Suomen naisasialiikkeen ja myös kansainvälisen yhteistyön kannalta.

Suomen naisasian alkuvaiheita ja naisen asemaa noihin aikoihin on kuvattu jonkin verran yksityiskohtaisemmin, sekä esitelty maamme tärkeimmät naisasiajärjestöt.

Tutkielman käsittelemä aika rajoittuu vuosien 1870-1920 välille, sikäli kun kysymyksessä on järjestäytynyt naisasialiike ja kansainväliset yhteydet. Suomalaisen naisen asemaa käsittelevä osa ajoittuu jonkin verran painottuen 1800-luvun puoliväliin. Ajanjakso 1870-1920 muodostaa järjestäytyneessä naisasialiikkeessä tietynlaisen kokonaisuuden Naisasialiikkeen kuva muuttuu melkoisesti ensimmäisen maailmansodan jälkeisinä vuosina.

Suomalaisen naisasialiikkeen kansainvälisiä kosketuksia käsitellään kahdella tasolla. Ensinnäkin kuvaillaan muutamia niistä naisista, jotka yksityishenkilöinä pitivät yllä kanssakäymistä ulkomaailmaan naisasian puitteissa. Tämän lisäksi esitellään maamme eri naisasiajärjestöjen virallisempaa kontaktinottoa ulkomaille, varsinkin International Council of Women – järjestön ja International Woman Suffrage Alliance –järjestön, sekä kansainvälisen työläisnaisliikkeen kautta.

Tarkoitus on ollut selvittää se rooli, mikä maallamme on ollut tämän aatteen piirissä kansainvälisesti. Mitä maamme on pystynyt antamaan naisasialiikkeen kansainväliselle yhteistyölle.

Tämän lisäksi on vielä tärkeämpänä tutkimuskohteena ollut se, mitä suomalainen naisasialiike on saanut itselleen ulkomaisilta sisarjärjestöiltä ja kansainvälisestä yhteistyöstä.