TURUN YLIOPISTO
Historian laitos/Humanistinen tiedekunta

MUSTAJÄRVI, RIIKKA: Gandhi – Elokuva suurmiehestä.

Pro gradu –tutkielma, 66 s., 14 liites.
Yleinen historia
Toukokuu 2008
 Vuoden 1982 lopulla sai ensi-iltansa Richard Attenboroughin ohjaama elokuva Gandhi, pitkän ja vaikean kehittelyn lopullinen tulos. Siitä tuli kaupallinen ja taiteellinen menestys ja sitä voidaan hyvällä syyllä pitää ohjaajansa pääteoksena. Nyt, kaksi vuosikymmentä myöhemmin, Gandhi on klassikko.

Tutkielmassa paneuduttiin Gandhiin historiallisena elokuvana. Analysoitiin sen antamaa kuvaa Gandhista sekä yksityishenkilönä, uskonnollisena uudistajana että poliittisen vaikuttajana. Analyysi jaettiin kolmeen osaan, ensimmäisessä tutkittiin elokuvan antamaa kuvaa Gandhin aatteista ja hänestä yksityishenkilönä, toisessa paneuduttiin elokuvan muihin merkittäviin henkilöihin ja viimeisessä tapahtumahistoriaan. Tutkielman metodina oli verrata elokuvan antamaa kuvaa historiallisen tutkimuksen antamaan kuvaan Gandhista ja tapahtumista, joissa hän oli osallisena.

Elokuvan antama kuva Gandhista oli kiiltokuvamainen, hänen negatiivisia puoliaan ja nykyaikaan vähemmän sopivia aatteitaan ohitettiin joko kokonaan tai jätettiin hyvin vähäisiksi sivuhuomautuksiksi. Gandhin aatteet elokuva tiivisti onnistuneesti tämän muiden henkilöiden kanssa käymissä keskusteluissa. Muut henkilöt jäivät statisteiksi Gandhin rinnalle, heitä ei juurikaan esitetty itsenäisinä toimijoina. Gandhin vastustajia elokuva käsitteli vielä vapaammin, monimutkaiset syyt jätettiin käsittelemättä ja henkilöistä tehtiin yksiulotteisen pahoja. Huomattavaa oli etenkin länsimaisten todistajahahmojen käyttö tuomassa elokuvaan näkökulmaa, johon länsimaisen katsojan oli helpompi samastua. Elokuva oli ajallisesti vaikeatajuinen sillä siirtymiä ajassa ei juurikaan selvitetty katsojalle. Yksittäiset kohtaukset olivat välillä hyvinkin historiallisia tapahtumia vastaavia, mutta tapahtumia oli tiivistetty ja niiden järjestystä muutettu paremman draaman ja selkeämmän juonen saavuttamiseksi. Elokuva pitäytyi vakaasti päähenkilönsä elämässä ja jätti tapahtumien historialliset taustat suureksi osaksi käsittelemättä.

Asiasanat: Mohandas Gandhi, elokuva, historiallinen elokuva, Intian historia, Richard Attenborough.