Mörtenhumer, Riitta

TURUN YLIOPISTO
Historian laitos/Humanistinen tiedekunta

MÖRTENHUMER, Riitta: Aseveljestä viholliseksi – Yhdysvaltain ja Neuvostoliiton suhteiden kehitys vuosina 1945-1947 The Stars and Stripesin näkökulmasta tarkastellen

Pro gradu –tutkielma, 77 s.
Yleinen historia
Toukokuu 2008


Toisessa maailmansodassa Yhdysvallat ja Neuvostoliitto olivat liittolaisia. Saksa kukistui ja liittolaisista tuli miehittäjiä. Saksa jaettiin niiden kesken. Historiallinen tausta Venäjän ja Yhdysvaltain suhteissa antoi olettaa, ettei yhteistyö tulisi olemaan helppoa missään olosuhteissa. Sota kuitenkin osoitti, että pakon edessä yhteistä vihollista vastaan kyettiin toimimaan yhdessä. Tästä huolimatta luottamus maiden välillä oli vähäistä. Yhdysvaltojen sotavoimien lehti The Stars and Stripes oli mukana todistamassa liittolaisten kohtaamista, kuten myös välien kiristymistä.

Opinnäytetyössä tarkastellaan The Stars and Stripes –lehden kautta Yhdysvaltain ja Neuvostoliiton suhteiden kehitystä Toisen maailmansodan ajan liittolaisista kylmän sodan vastapuoliksi. Työssä analysoidaan miten The Stars and Stripes esitti Yhdysvaltain miehityssotilaille venäläisen sotilaan sodan päättyessä ja Saksan miehityksen alkaessa. Kylmän sodan kehittyessä kiinnitetään huomio siihen selitettiinkö miehityssotilaille lehden kautta sitä, miksi aseveljestä tulikin vihollinen? Mikä oli lehden rooli liittolais- ja viholliskuvan muodostamisessa?

Lähdeaineistona käytetään vuosina 1945-1947 Euroopassa ilmestyneitä The Stars and Stripes –lehtiä.

The Stars and Stripes oli merkittävässä roolissa asevelikuvan luomisessa. Oudosta liittolaisesta tehtiin kirjoituksissa mahdollisimman kiehtova. Liittolaisista ei muodostunut suinkaan yhdessä yössä toistensa arkkivihollisia ja Toisen maailmansodan jälkeen eli toive siitä, että yhteistyö tulisi sujumaan kaikista vaikeuksista huolimatta. Ongelmien ilmetessä ja suurvaltojen välien kiristyessä The Stars and Stripes yksinkertaisesti raportoi puolueettomaan sävyyn venäläisten edesottamuksista, ei entisellä innokkuudella, muttei myöskään näyttävästi parjaten. Sotilaille ei sen kummemmin selitelty miksi venäläisestä tuli vihollinen. Lukijan silmissä lehden innokkuus venäläisten suhteen vaan lopahti. The Stars and Stripesin ei tarvinnut selitellä kantaansa, sillä miehitysjoukkojen vaihtuminen hoiti asian niin, ettei Euroopassa pian ollut enää samoja sotilaita, jotka olivat kokeneet aseveli-hurmoksen.

Asiasanat: Kylmä sota, Yhdysvallat, miehitys, Saksa 1945-1947, The Stars and Stripes