TURUN YLIOPISTO
Historian laitos/Humanistinen tiedekunta

MÖRSKY, SANNA: LEIS WILLELME Normannivallan vakiinnuttaminen Englannissa oikeusjärjestelmään tehtyjen muutosten valossa 1066-1087

Pro gradututkielma 91 s., 6 liites.
Yleinen historia
Marraskuu 2007
 Tutkimus Wilhelm Valloittajan hallintokaudella vuosina 1066–1087 Englannissa tehdyistä muutoksista oikeusjärjestelmään eli lakeihin, oikeusistuimiin, käytäntöihin ja oikeutta jakaviin ja sitä valvoviin henkilöihin. Tutkittu normannivalloituksen vaikutuksia oikeusjärjestelmään.

Alkuperäislähteinä käytetty Wilhelm Valloittajan hallintokauden keskeisimpiä hallinnollisia dokumentteja eli Domesday Book maanomistusluetteloa, Wilhelm Valloittajan käskykirjeitä, lakeja ja asetuksia sekä Anglo-Saxon Chronicle kronikkaa, elämänkertoja, anglosaksien lakeja ja muita dokumentteja.

Tutkimustuloksena todetaan Wilhelm Valloittajan tekemien muutosten rajoittaneen kirkon valtaa ja anglosaksien mahdollisuutta oikeusteitse vastustaa normanneja. Lisäykset oikeusjärjestelmään vahvistivat normannivalloittajien otetta Englannista.

Asiasanat: keskiaika, varhaiskeskiaika, Englanti, normanni, anglosaksi, Wilhelm Valloittaja, lait, laki, kirkkolaki, oikeusjärjestelmä, oikeusasteet, sheriffi