TURUN YLIOPISTO
YLEINEN HISTORIA/HUMANISTINEN TIEDEKUNTA

MIKKOLA KIMMO: ISO BRITANNIAN LIETTUAN POLITIIKKA 1918-1925 DILEMMA NIEMENJOEN
RAUHANJARJESTELYISSÄ

LISENSIAATINTUTKIMUS, 205 s, liitteet 7

YLEINEN HISTORIA
JOULUKUU 2000
 

Tutkimuksen tarkoituksena on ollut selvittää Iso Britannian Liettuan politiikan taustatekijät ja muotoutuminen 1. maailmansodan jälkeen. Tutkimuksessa on selvitetty, minkä takia Liettualla oli erillainen asema Iso Britannian ulkopolitiikassa kuin Virolla ja Latvialla. Minkä takia Iso Britannia keväällä 1920 tuki voimakkaasti Liettuaa ja miksi Iso Britannia puoli vuotta myöhemmin luopui tästä politiikasta. Millä tavalla a)oppi vallan tasapainosta b) freedom of seas and trade c) cordon sanitaere barriere de l´Est d) pyrkimys vetää valtioiden rajat etnisten rajojen mukaan ja etnisten vähemmistöjen oikeuksien turvaaminen vaikuttivat Iso Britannian Liettuan politiikkaan ja Niemenjoen alueen rauhanjärjestelyihin.

Tutkimuksen keskeisen lähdemateriaalin muodostavat F0:n Liettuaa koskevat asiakirjat ja PID:n Pariisin rauhankonferenssia varten laatimat asiakirjat, muutamien keskeisten ulkopoliittisten toimijoiden (Cabinet, Admiralty) asiakirjat sekä muutamien keskeisten ulkopolitiikkaan vaikuttaneiden henkilöiden (Ulkoministerit Balfour, Curzon, pääministeri Lloyd George, marsalkka Wilson ja hallitussihteeri Hankey) henkilökohtaiset arkistot. Painetuista lähteistä tärkein on asiakirjasarja "Documents on British Foreign Policy 1919 1939, First Series". Tutkimuksessa on hyödynnetty myös eräiden Iso Britannian Liettuan politiikkaan vaikuttaneiden henkilöiden muistelmia. Tutkimuskirjallisuus on pääasiassa englantilaista.

Tutkimuksen mukaan Iso Britannia haki Niemenjoella ratkaisua, joka olisi säilyttänyt alueen mahdollisimman ehyenä taloudellisena kokonaisuutena (freedom of seas and trade), mutta joka olisi kuitenkin estänyt Saksan ja Venäjä/Neuvostoliiton läheisen yhteistyön (vallan tasapaino, cordon sanitaire ~ barriere de l´Est.). Tästä syystä Iso Britannia kannatti Puola Liettua federaatiota siten, että etnisten vähemmistöjen asema olisi saatu turvattua. Jatkossa tulee selvittää, mikä oli Iso Britannian kanta Puolan käytävään ja itärajoihin ja millä tavalla "freedom of seas and trade" periaate vaikutti laajemmin Iso Britannian Itä Euroopan politiikkaan 1. maailmansodan rauhanjärjestelyissä.

Asiasanat: Iso Britannia, Liettua, Niemen, 1 maailmansota