Mankinen, Anna-Maria

Turun Yliopisto
Historian laitos/Humanistinen tiedekunta

MANKINEN ANNA-MARIA: She's tender and very tough. Sports Illustratedin naisurheilukuva 1984-1996

Pro gradu tutkielma, 125 s.
Yleinen historia
01/2009


Tämä tutkielma käsittelee yhdysvaltalaisen urheilulehden, Sports Illustratedin naisurheilusta kirjoittamista vuosien 1984 ja 1996 välillä. Tarkoituksena on selvittää, miten maan suurin urheilulehti esittää sivuillaan naisurheilun ja naisurheilijat ja tapahtuuko lehden painotuksissa muutoksia tutkitulla ajanjaksolla. Tarkoituksenani on saada mahdollisimman monipuolinen käsitys Sports Illustratedin suhtautumisesta naisurheiluun. Käsittelen aihetta useasta näkökulmasta tarkastellen esimerkiksi urheiluun liitettyjä käsityksiä sukupuolirooleista, tarvetta tietoiseen urheilijoiden naisellisuuden korostamiseen ulkonäkö- ja luonnekuvauksin, sekä lehden kautta havaittavissa olevia muutoksia yhdysvaltalaisessa naisurheilukulttuurissa käsittelemälläni ajanjaksolla.

Tutkimusmenetelmä on diskurssianalyyttinen, koska kohteena ovat urheiluartikkelien sisällöt: mistä kirjoitetaan, miten ja miksi? Lähteenä olen käyttänyt Sports Illustratedin kaikkia vuosien 1984-1996 välillä ilmestyneitä numeroita ja liitteitä. Tärkeänä taustamateriaalina ovat myös kahden aikakauteen liittyvän huippu-urheilijan, Billie Jean Kingin ja Martina Navratilovan elämäkerrat.

Sports Illlustratedin kautta muodostuva 1900-luvun lopun naisurheilukuva osoittautuu kaksijakoiseksi. Lehdessä esitellään naisurheilijoita rintarinnan kauniina, iloisesti hymyilevinä ja tunteellisina naapurintyttöinä, sekä teräksenkovina kilpailijoina, jotka eivät kaihda rajujakaan otteita. On selvästi nähtävissä, että tutkitulla aikakaudella yhdysvaltalainen urheilukulttuuri eli vahvaa muutoskautta etenkin naisten osalta. 1970-luvulta alkanut naisurheilijoiden määrän kasvu jatkui ja yhä useammista lajeista tuli naisillekin hyväksyttäviä. Ennakkoasenteet ja perinteiset käsitykset kunkin sukupuolen rooleista istuivat kuitenkin tiukassa. Myös Sports Illustratedin kautta näkyy, ettei urheilua voitu vielä kaikissa muodoissaan nähdä täysin naisellisena tai naisilta toivottuna toimintana amerikkalaisessa yhteiskunnassa 1980- ja 1990-luvuilla. Lehti kuitenkin käsittelee tapahtuvaa muutosta pääosin positiivisessa sävyssä ja löytää naisurheilusta myös sen omia vahvuuksia, vaikka vertailua miehiin ja heidän suorituksiinsa esiintyykin runsaasti.

Sports Illustrated on kiistämättä mieslukijoille suunnattu lehti. Siitä kertoo selkeimmin naisurheiluartikkeleiden silmiinpistävä määrällinen aliedustus lehden sivuilla. Myös naisurheilijoihin liitetyt ulkonäkökorostukset ja osassa lehden kuvia korostuva seksikkyys on suunnattu selvästi miehille. Vaikka lehden artikkeleissa myös arvostetaan ja kehutaan naisten urheilusuorituksia, täytyisi naisurheilun käsittelyn olla huomattavasti laajempaa, jotta lehden voisi katsoa todella esittävän sen tärkeänä osana yhdysvaltalaista urheilukulttuuria.

Asiasanat: naisurheilu, naisellisuus, maskuliinisuus, sukupuoliroolit, urheilu, urheilujournalismi, urheilulehdet.