TURUN YLIOPISTO
Historian laitos

MAIKOLA, LASSE: Politiikkaa vai urheilua? Münchenin vuoden 1972 olympialaiset ja olympialaisten uhkakuvat Helsingin Sanomien ja The Timesin uutisoinnissa.

Tutkielma, 104 s.
Yleinen historia
Marraskuu 2005
 

Työn tavoitteena on tutkia Helsingin Sanomien ja The Timesin uutisointia Münchenin vuoden 1972 olympialaisista ja lehtien näkemyksiä olympialaisten uhkakuvista. Tarkoituksena on selvittää millaisen kuvan Helsingin Sanomat ja The Times antoivat olympialaisten politisoitumisesta Münchenin olympialaisten tapahtumien perusteella.

Alkuperäislähteinä on käytetty 1.7.1972 - 1.12. 1972 ilmestyneitä Helsingin Sanomat ja The Times sanomalehtien numeroita. Tarkastelun kohteena ovat olleet pääkirjoitusten lisäksi myös lehtien muu aiheeseen liittyvä materiaali kuten uutisartikkelit.

Työ osoittaa, että Helsingin Sanomat ja The Times reagoivat hyvin eri tavalla Münchenin olympialaisten tapahtumiin. Silti molemmat lehdet kokivat olympialaisten ajautuneen jonkinasteiseen kriisiin. Rhodesian mahdollisesta osanotosta noussut Afrikan valtioiden boikottiuhka jakoi lehtien mielipiteet. Helsingin Sanomat asettui voimakkaasti afrikkalaisten boikottirintaman taakse kun taas The Times koki Rhodesian osanoton olevan aikaisemman päätöksen mukaisesti hyväksyttävää. Musta Syyskuu-järjestön terrori iskun jälkiselvittelyissä lehdet asettuivat myös eri linjoille. Helsingin Sanomat puolusti palestiinalaisten asemaa, The Timesin vaatiessa erityisesti palestiinalaisilta toimia rauhan aikaansaamiseksi Lähi idässä. Helsingin Sanomat kirjoitti varsin vapaasti molemmista tapauksista ja kritisoi KOK:aa sekä Israelia, kun The Times kommentoi varovaisemmin ja keskittyi etäännyttämään Britannian hallitusta tapahtumista. Kansainvälinen politiikka asetti omat rajoituksensa The Timesin kommentoinnille, Helsingin Sanomien pystyessä arvostelemaan vapaammin haluamiaan asioita.

Uuden puheenjohtajan mahdollisuuksiin muuttaa olympialiikettä molemmat lehdet suhtautuivat maltillisesti. The Times analysoi Helsingin Sanomia tarkemmin olympialaisia ja näki olympialaisten tulevaisuuden synkempänä kuin Helsingin Sanomat. The Times koki urheilun politisoitumisen huomattavasti vakavampana ongelmana kuin Helsingin Sanomat, jonka mukaan kansainvälisen politiikan realiteetit oli otettava huomioon myös olympialiikkeessä. Osittain tähän vaikutti The Timesin pettymys Münchenin tapahtumiin ja toisaalta Helsingin Sanomien yleinen linja välttää syvempää analyysia.

Asiasanat: Helsingin Sanomat München olympialaiset olympialiike politiikka politisoituminen The Times urheilu