TURUN YLIOPISTO
Historian laitos/Humanistinen tiedekunta

LOTSARI, KATJA:  Fasismin ajan Italia tohtori Liisi Karttusen näkökulmasta
Pro gradu -tutkielma, 130s.
Yleinen historia
Syyskuu 2000


Tämän tutkielman aiheena on filosofian tohtori, tutkija, sanomalehtinainen ja Suomen Rooman lähetystön virkailija Liisi Karttunen (1880-1957) ja hänen suhtautumisensa Italian vuosien 1919-1944 valtiolliseen elämään. Tarkastelen hänen näkökulmastaan Italian valtiollista elämää ja poliittista järjestelmää, fasismia. Mitä Karttunen valtion poliittisesta elämästä ajatteli? Mitkä seikat vaikuttivat hänen mielipiteisiinsä?

Tutkielman päälähteitä ovat Karttusen kirjeet, lehtiartikkelit, muistikirja, poliittiset raportit ja vuosikertomukset joita hän laati ulkoministeriöön. Karttusen elämän kautta on mahdollista tarkastella koko yhteiskuntaa ja sitä, missä määrin ympäröivä yhteiskunta vaikuttaa yksityisen ihmisen elämään. Perspektiivi antaa mahdollisuuden tarkastella fasismin ajan Italiaa uudessa valossa.

Ensimmäisen maailmansodan raskaat kokemukset loivat pohjan Karttusen ajatusmaailmalle. Sodan jälkeen elämä helpottui hänen päästyään vasta perustettuun suurlähetystöön ja sitä kautta Italian kulttuuri- ja poliittisen elämän keskelle. Kaikki päättyi äkkiä Suomen evakuoidessa lähetystö liittoutuneiden alta.

Karttunen oli uranuurtajanainen sekä tieteellisen elämän parissa että ulkoministeriössä. Naisilla ei ennen 1950-lukua ollut mahdollista edetä ulkoministeriön virkauralla, mutta käytännössä Karttunen hoiti oman
lähetystön monia tehtäviä. Karttuselle kehkeytyi laaja tuttavapiiri johon kuului monia suomalaisen ja italialaisen tieteen, taiteen ja poliittisen elämän edustajia aivan Italian valtion korkeimmille paikoille saakka.

Karttusen suhtautuminen fasismiin vaihteli epäilyistä ihasteluun. Hän päätyi kannattamaan fasismia uskoen sen olevan ratkaisu Italian ongelmiin. Hän alkoi myös ihailla Mussolinia jonka tapasi kahdesti.
Toisen maailmansodan myötä fasistinen järjestelmä alkoi murentua ja Karttunen tajusi ettei se tehnytkään hänen odottamiaan positiivisia vaikutuksia yhteiskuntaan. Hän tunsi pettymystä päättäjiä ja erityisesti Mussolinia kohtaan. Lähetystön sulkeuduttua Karttunen joutui palaamaan Suomeen ja taakse jäi Rooma ja 37 vuotta Italiassa.

Asiasanat: historia, Liisi Karttunen, fasismi, politiikka, Italia, Rooma