Lindroos, Laura

TURUN YLIOPISTO
Historian laitos/Humanistinen tiedekunta

LINDROOS, LAURA: "Kaikki sodankäynti perustuu pettämiseen". Kuuden elämäkertakirjoittajan käsitykset Chiang Kai-shekin poliittisesta ideologiasta Manner-Kiinassa vuosilta 1943-2003

Pro gradu-tutkielma, 82 s., 1 liites.
Yleinen historia
Huhtikuu 2008


Pro gradu-tutkielmani on luonteeltaan historiografinen tutkimus, jossa analysoin amerikkalaisen Basil Millerin, kiinalaisen H. H. Changin, englantilaisen Robert Paynen, australialaisen Brian Crozierin, japanilaisen Keiji Furuyanin ja englantilaisen Jonathan Fenbyn elämäkertateoksissaan esittämiä käsityksiä Chiang Kai-shekin poliittisesta ideologiasta Manner-Kiinassa vuosina 1928-1949. Chiang Kai-shekiä on länsimaalaisessa tutkimuskirjallisuudessa pidetty ensisijaisesti toiminnan miehenä, mutta elämäkertojen valossa Chiangia voidaan tarkastella myös monenlaisten, keskenään ristiriitaistenkin, ideologioiden seuraajana: sunismi-ideologian kannattajana, demokratian ja kristinuskon esitaistelijana yhteisrintamassa länsimaalaisten kanssa sekä myös vanhojen, kungfutselaisten arvojen vaalijana. Nämä tulkinnat ovat kuitenkin aikaansa sidottuja ja kertovat vähintään yhtä paljon kirjoittajien omista, aikakaudelle tyypillisistä arvoista ja mielikuvista muista kulttuureista, kuin itse tutkimuskohteesta. Arviointeihin ovat vaikuttaneet mm. kirjoittajien omat ideologiset näkemykset, tutkimusajankohtana vaikuttaneet unelmat ja paineet, henkilökohtaiset kokemukset sekä ideologisesti värittyneet lähteet. Ei ole myöskään haluttu tai osattu ymmärtää Kiinassa vallinneita yhteiskunnallisia oloja kokonaisuutena ja esim. rikollisjärjestöjen keskeistä asemaa, sota-ajan psykologiaa, Japanin vaikutusta kiinalaisten ideologioihin tai itse kiinalaisuutta. Nämä kuusi elämäkertaa eivät eroa toisistaan niinkään ajallisesti, vaan mielipiteitä jakavina tekijöinä ovat ensisijaisesti kulttuuritaustat. Eri kulttuuripiirejä edustavilla elämäkertateoksilla el varsinaisesti ole yhteistä kosketuspintaa, johtuen länsimaalaisten elämäkertojen ylemmyydentunnosta ja etnosentrismistä, sekä aasialaisten teosten aasialaisia arvoja suosivasta piilorasismista. Pohjimmiltaan elämäkerrat toistavat joko kommunistien tai Kuomintang-puolueen kannattajien näkemyksiä Chiang Kai-shekistä, huomioimatta sitä, että hän harjoitti omaksumiaan ideologioita "kiinalaisen erityispiirtein". Chiangille ideologioilla oli ensisijaisesti välineellinen arvo, jolloin hän keskittyi niiden ulkokuoreen varsinaisen sisällön sijasta. Chiang Kai-shek olikin mestari pelaamaan ja pettämään poliittisesti, ja onnistui siinä niin hyvin, että elämäkerroissa elää edelleen myytti Chiang Kai-shekistä jonkin tietyn ideologian mukaisena johtajana. Hän edustikin ulkoisesti samaan aikaan monia ideologioita, olematta yhdenkään todellinen, vannoutunut kannattaja.

Asiasanat: Chiang Kai-shek, elämäkerrat, historiografinen tutkimus, ideologiat, Kiina, kiinalainen fasismi, kiinalaisuus, Kuomintang, sunismi, Sun Yat-sen