TURUN YLIOPISTO
Humanistinen Tiedekunta


LILJA, SAMI: Historian vaikutus presidentti Kennedyn päätöksentekoon Kuuban kriisin aikana Kennedy Tapesin mukaan.

Tutkielma, 80 s

Yleinen Historia
Maaliskuu 2003


Tutkimuksen aiheena on vaikuttiko historia presidentti Kennedyn päätöksiin Kuuban kriisin aikana. Presidentti Kennedyn päätöksiä edeltävissä keskusteluissa tuli esille paljon tapauksia Yhdysvaltojen ja Neuvostoliiton aiemmasta toiminnasta kriisitilanteissa. Kriisin aikana presidentti joutuu tekemään hyvin paljon päätöksiä, ja tutkimuksen tavoitteena on tarkastella, vaikuttivatko keskusteluissa esille tulleet historian esimerkit Kennedyyn. Lisäksi tutkimuksessa pyritään selvittämään, onko historiasta suoraa apua kriisin ongelmatilanteisiin? Tärkein lähde tutkimuksessa on 'The Kennedy tapes, Inside the White House during the Cuban missile crisis", jonka ovat editoineet Ernest R. May and Philip D. Zelikow. Teos on painos Kennedyn nauhoittamista keskusteluista kriisin aikana. Lähteestä voidaan päätellä, että Kennedyn päätöksiin vaikuttivat useat tapaukset joista, tärkeimmät ovat hyökkäys Pearl Harboriin 1941 ja Suezin kriisi 1956. Nämä tapaukset olivat tärkeimpinä vaikuttamassa ratkaisuun ryhtyä merisaartoon hyökkäyksen sijaan. Vaikka keskusteluissa esiin tulleet tapaukset vaikuttivat Kennedyn valintoihin, ei historiasta kuitenkaan löytynyt suoraa toimintamallia kriisin aikana.


Asiasanat: Kennedy, JFK, Kuuba, Kylmä sota, Kuuban kriisi