TURUN YLIOPISTO 
Historian laitos / Humanistinen tiedekunta 


LESKINEN, SAARA: NEWCASTLE UPON TYNE BY ROAD, 1650-1750 ? Road communications of an early modern English town 

Pro gradu –tutkielma, 88 s., 5 liites. 
Yleinen historia 
Toukokuu 2002 


Tutkielman aiheena on Newcastle upon Tynen kaupunkia Koillis-Englannissa varhaismodernina aikana ympäröinyt tieverkosto. Tutkielma keskittyy vuosiin 1650-1750 ja kartoittaa tieverkon luomia yhteyksiä paikallisella ja valtakunnallisella tasolla sekä niitä olosuhteita, jotka tieverkko loi liikkumiselle ja tekijöitä, jotka vaikuttivat siihen. Muutosta ja pysyvyyttä käsitellään myös. 

Tutkimus nojaa Newcastlen ja Northumberlandin kreivikunnan karttoihin, jotka ovat peräisin kohteena olevalta ajanjaksolta ja kuvaavat teitä. Näitä karttoja on kaikkiaan 24 kappaletta ja niiden tietoja täydentävät kaksi matkakertomusta sekä kaksi kuvausta alueesta samalta ajalta. 

Tieverkko Newcastlen ympärillä oli jo tuohon aikaan varsin kattava ja kaikki Northumberlandin tärkeimmät keskukset olivat yhteydessä toisiinsa teiden kautta, mutta yhtään koko tieverkkoa hallitsevaa keskuspaikkaa ei ollut. Tiet yhdistivät alueen myös sitä ympäröiviin seutuihin sekä näiden tärkeisiin kaupunkeihin. 

Englannin tieverkko oli varhaismodernina aikana monin paikoin sopimaton pyörillä kulkeville kulkuvälineille ja tiet olivat usein huonossa kunnossa kasvavan liikenteen ja puutteellisen kunnossapidon seurauksena. Olosuhteet olivat kuitenkin tarpeeksi hyvät, jotta liikenne pystyi kulkemaan ja sen määrä lisääntymään. Huonojen liikenneolojen vaikutus taloudelliseen kehitykseen oli kukoistavan Newcastlen tapauksessa vähäistä. Liikkumisen tarve oli alun perin luonut tieverkon ja tarpeen pysyvyys varmisti sen olemassaolon. Muita kuljetustapoja olivat joki- ja rannikkoliikenne, jotka olivat aivan yhtä tärkeitä kuin tieliikennekin. 

Vaikka varhaismoderni aika usein käsitetään suurten muutosten kaudeksi, kartat paljastavat, että Newcastlea ympäröivässä tieverkossa muutokset olivat olemattomia. Pysyvyyttä tai siltä vaikuttavaa hidasta ja asteittaista muutosta ilmeni varhaismodernina aikana myös muualla yhteiskunnassa ja sen olemassaoloa ei pitäisi unohtaa vaikka se ei sopisi käsitykseen kehityksestä kohti teollista vallankumousta, joka käynnistyi pian tutkimuksen ajanjakson jälkeen. 


Asiasanat: tiehistoria; Newcastle upon Tyne; Northumberland; kartat