Lehtinen, Maarit

TURUN YLIOPISTO
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos/humanistinen tiedekunta

LEHTINEN, MAARIT: Jaloja villejä ja sivistettyjä intiaaneja Pohjois-Amerikan alkuperäiskansat Chicagon vuoden 1893 ja St. Louisin vuoden 1904 maailmannäyttelyissä

Pro gradu -tutkielma, 80 s.
Yleinen historia
Syyskuu 2010


Maailmannäyttelyt tarjosivat yleisölle hyvin monenlaista ihmeteltävää sekä viihteellistä että opettavaista. Maailmannäyttelyalueilla esitellyt vieraat kansat olivat alkuasukaskylissään sekä sivistämässä että viihdyttämässä vierailijoita. Tutkielmani keskittyy pohjoisamerikkalaisten alkuperäiskansojen esittämiseen kahdessa Yhdysvalloissa järjestetyssä maailmannäyttelyssä, Chicagossa vuonna 1893 ja St. Louisissa vuonna 1904. Työssäni tutkin miten intiaanit esitettiin yleisölle ja mistä esitystapa kertoo. Tutkielmassani tarkastelen alkuasukaskylien ja esineiden järjestämistä näyttelyalueille ja intiaanien tehtäviä maailmannäyttelyissä. Lisäksi tutkin erosivatko Chicagon ja St. Louisin näyttelyjen tavat esittää intiaaneja toisistaan.

Tutkielman lähdeaineistona käytän Films from the holdings of the Smithsonian Institution libraries'n kokelmia. Kokoelmat koostuvat maailmannäyttelyjä käsittelevistä kirjoista, esitteistä ja lehdistä, joita on julkaistu ennen näyttelyjä, näyttelyjen aikana sekä niiden jälkeen.

Intiaanit esitettiin tutkimissani maailmannäyttelyissä hyvin kaksijakoisesti. Heidät esiteltiin toisaalta alkuasukaskylissä ja villin lännen esityksissä primitiivisinä ja sotaisina, ja toisaalta intiaanimallikouluissa sivistyksen pariin astuvina intiaaneina. Edistys oli vahvasti näkyvissä maailmannäyttelyissä ja alkuasukaskylätkin oli järjestetty sivistymisasteensa mukaisesti näyttelyalueille. Primitiiviset intiaanit olivat näyttelyissä vastakohtana länsimaiselle edistykselle. Tutkimissani Chicagon ja St. Louisin maailmannäyttelyissä intiaanit esiteltiin melko samankaltaisesti ja näyttelyjen eroavaisuudet olivat hyvin pieniä. Intiaanien esittämisen taustalla vaikuttivat niin sivistykselliset, taloudelliset, viihteelliset kuin imperialistisetkin seikat.

Asiasanat: Pohjois-Amerikan intiaanit, alkuperäiskansat, maailmannäyttelyt, Chicago, St. Louis.